От парламентарно робство към истинска демокрация

Демокрацията днес има две противоречащи си значения: оправдаването за съществуващи и амбициозни държави и елити срещу традицията на революционно обществено освобождение. В разширяването на втората традиция се съдържа бъдещето на света, в който живеем. Тази визия за самоуправление винаги е била презирана от елитите навсякъде по света, които се маскират в езика на свободата докато едновременно с това се опитват да смажат нейните проявления. Ние вярваме в пряката демокрация. Вярваме, че обикновените хора могат и трябва да се самоуправляват. Това означава обществено самоуправление чрез федерация от асамблеи и комитети, в които се вземат решения за икономиката, правосъдието, отбраната и културните дела. Това е не само най-добрият начин, по който можем да си представим обществото, но също и историческа необходимост.

От парламентарно робство към истинска демокрация