You are here

ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА ЛЪЖАТА НА БОРИСОВ, че данъците в България са най-ниски

Stela Bankova

ОЩЕ ВЕДНЪЖ ЗА ЛЪЖАТА НА БОРИСОВ,
че данъците в България са най-ниски

Белгия - 6% ДДС на храни, лекарства, книги
Германия - 7% ДДС на храни
Франция - 2% ДДС на храни и лекарства

България - 20% ДДС на храни, лекарства, книги...
Изключение - 9% ДДС на туристическите услуги, защото министри, президенти, депутати си имат хотели и хотелски вериги.
И тъй като хазартът си има добре платени депутати още от 2001 г. - та затова хазартът има 0 % ДДС.

Фейсбук