Паметник в прослава на „гениалния вожд на цялото прогресивно човечество Йосиф Висарионович Сталин“

На самия паметник наречен галено "Альоша" не е обозначено, но в Бургаския исторически музей до ден днешен се съхранява документ, където пише черно на бяло какъв паметник е това. Това е паметник в прослава на „гениалния вожд на цялото прогресивно човечество Йосиф Висарионович Сталин“ и на него е отдадено най-голямо значение в град Бургас спрямо поддръжка, осветление, локация и размери. Смятам че един съзнателен човек няма как да не оцени това като нещо грозно, унизително и ненужно за нас самите.
#Альошомие#Лустрация