You are here

Парите не растат по богатите...

Люис Хамилтън

 

За да обясним какво всъщност са парите, кой ги създава, как ги вкарва в икономиката и как след това ги изважда от там, ще използваме прост модел, който обаче описва нещата точно. Всички сме съгласни, че парите (националната валута) не растат по дърветата, нито пък се копаят от земята. Някой трябва да ги създава. Кой го прави?

Примерът с течащата вода:

Гледайки снимката, всеки, без да се замисли, и с право, би казал, че водата тече надолу, в посока от крана към мивката, а не обратното. Така работи паричната система на една суверенна държава. Кранът е държавата (правителството), мивката сме всички ние – домакинствата и фирмите (частният сектор), а течащата вода е националната валута.

Парите (националната валута) се създават от държавата от нищото, с ударите на компютърните клавиши, като тя не ги подарява без нищо (както стана в периода 1990-96 г.), а купува с тях нужните й стоки, услуги и труд от нас.

Суверенната държава не се нуждае от вече изработените от нас НЕЙНИ пари, за да може да харчи отново. С други думи – ежегодно плащаните от нас данъци НЕ финансират държавните разходи. Водата не тече нагоре – от мивката към крана!

Когато плащаме данъци, държавата просто унищожава създадените отпреди пари – водата изтича в отходната канализация!

Наложените от държавата данъци и строгият контрол при погасяването им обаче са от изключително значение, тъй като без тях националната валута не би имала никаква стойност и никой от нас не би продавал стоки, услуги или труд срещу създаваните от нищото държавни пари. Частният сектор (домакинствата и фирмите) се нуждае постоянно от националната валута, за да “финансира” погасяването на данъчните си задължения. Ако вземем примера от снимката с течащата вода, можем да кажем, че данъците представляват гравитацията. Без тях водата нямаше да пада в мивката, а щеше да се рее във всички посоки в пространството. Освен за погасяване на дължими данъци, фирмите и домакинствата използват националната валута и за търговските транзакции помежду си, а също и за спестяване.

Какво става, когато държавата винаги създава толкова национална валута, колкото изтегля след това с данъците (на това икономистите казват балансиран бюджет)? Просто мивката ще е празна, тъй като в нея влиза толкова вода, колкото изтича в канализацията след това и всички ние, в частния сектор, няма да имаме никакви натрупани спестявания в националната валута!

Ако частният сектор, като цяло, иска да спести и заработи повече национална валута, отколкото му е нужна за погасяване на данъчните задължения, т.е. да има акумулирана вода в мивката, както е и на снимката, това означава, че държавата трябва да пуска повече вода от крана, отколкото източва след това в канализацията. Постига се или чрез увеличаване на държавните разходи, или чрез намаляване на данъците, или чрез комбинация от двете (икономистите го наричат бюджетен дефицит). Признак на това, че частният сектор желае повече “вода”, отколкото държавата му доставя, е наличието на масова, недоброволна безработица – хора предлагащи труда си срещу националната валута и не намиращи работа. Ако пък държавата вкарва повече вода, отколкото частният сектор желае за погасяване на данъците и за спестяване, тогава се наблюдава инфлация.

Какво става, когато от крана тече по-малко вода, отколкото след това изтича в канализацията, т.е. когато държавата създава по-малко национална валута, купувайки стоки, услуги и труд от нас, отколкото изтегля след това чрез данъците (това икономистите наричат бюджетен излишък)?

Ами акумулираната отпреди вода в мивката намалява, т.е. спестяванията на всички нас, в частния сектор, намаляват – обедняваме!

Как работи монетарната система на една държава без суверенна национална валута (такава е паричната система на страните от Еврозоната и на България поради валутния борд)?

Ами тези страни сами са си запушили крана, затова и държавен, и частен сектор там ползват водата от крана на Европейската централна банка. Защо изобщо тогава провеждат избори, след като излъчваните правителства нямат никакво въздействие при пускането и регулирането на „водата“ в икономиката? Те ходят да наливат вода от крана, контролиран от Марио Драги в Европейската централна банка (ЕЦБ). Нито народите от Еврозоната, нито пък ние в България, сме избирали Марио Драги, който е бивш служител на инвестиционната банка “Голдман Сакс”. Директорите на ЕЦБ се назначават от кастата на световните, частни финансови акули, които контролират крана, пускащ еврото – валутата, използвана в Еврозоната и България. Същите контролират и американския Конгрес, който пък отговаря за крана на САЩ.

Фейсбук