Пиянството на един народ, който не знае, че македонските земи са родили азбуката им едва през 1945 г.

Изкривяването на историята не е нещо ново за Русия – нито в миналото, нито сега, но по следите им вървят неотклонно и политиците от Сев. Македония и то не от вчера.

Ако беше знаел товарищ Путин, че оная азбука, която е дошла от "македонските" земи не е оная азбука, която ползват руснаците и около 300 млн. души в този свят, а една преиначена и натъкмена от сърби, т.нар. македонци, може би щеше да се замисли преди да сътвори бисерите от преди време, но ...

Ето защо му помагаме на него и на други руски държавни чиновници с информация от Уикипедия достъпна за всички, но някой трябва да я прочете и то на азбуката създадена от Климент по нареждане от цар Борис ...

Истината е проста и видима от 1882 г. от турски източник издаден в Киев за етносите живеещи на територията на т.нар. сега Сев. Македония :

Дали някой намира македонци и македонска азбука ? Няма ...

Ето и една германска карта от същата 1882 г. на етносите живеещи на тази територия Македония (на гръцки: Μακεδονία, на македонска литературна норма: Македонија) е историко-географска област на Балканския полуостров. Така например Македония, често определяна като историко-географска област, може да се квалифицира по-скоро като историческа област, тъй като географските ѝ граници са твърде променливи.

В изданието на Енциклопедия Британика от 1911 г. са посочени следните статистически данни за населението на Македония :

Българи: 1 150 000, от които, 1 000 000 православни и 150 000 мюсюлмани (българи мохамедани)

Турци: 500 000 (мюсюлмани)

Гърци: 250 000, от които 240 000 православни и 10 000 мюсюлмани

Албанци: 120 000, от които 110 000 мюсюлмани и 10 000 православни

Власи: 90 000 православни и 3 000 мюсюлмани

Евреи: 75 000

Цигани: 50 000, от които 35 000 православни и 15 000 мюсюлмани

Общо 1 300 000 християни (почти изцяло православни), 800 000 мюсюлмани, 75 000 евреи, или общо 2 200 000 души население за цяла Македония.

Езиковата комисия на АСНОМ -Антифашисткото събрание за народно освобождение на Македония или АСНОМ , (на македонска литературна норма: Комисија за јазик на АСНОМ) е създадена през ноември 1944 г. от АСНОМ. Тъй като Югославия признава съществуването на отделна македонска нация и език, на Комисията е възложено да изработи и стандартизира македонския литературен език посредством въвеждането на македонска азбука и македонски правопис.

 

Първата комисия заседава от 27 ноември до 4 декември 1944 година и е съставена от местни академици и писатели. Това са (отляво надясно на снимката) Васил Ильоски, Христо Зографов, Крум Тошев, Даре Джамбаз – политически представител без филоложко образование, Венко Марковски, Мирко Павловски, Михаил Петрушевски, Христо Проданов, Георги Киселинов, Георги Шоптраянов, Йован Костов – стенограф. Комисията решава велешкият, прилепският и битолският диалекти да са основа на бъдещия литературен език (също като Кръсте Мисирков в 1903 година), и предлага кирилска азбука.

 

Техните предложения за азбуката са към стандартните кирилски букви да се добавят:

сръбските Ј и Џ;

старобългарските кирилски Ѕ и Ъ;

предложените от Венко Марковски версии на Љ, Њ, Ќ и Ѓ (които съдържат малко кръгче в долния десен край на Л, Н и К, и малко кръгче в горния десен край на Г.)

Въпреки че част от македонските диалекти съдържат фонемата Ъ [ɤ̞] (междинна задна незакръглена гласна) или носовата гласна Ѫ [ɔ̃] и използват за обозначаването ѝ българските букви Ъ или Ѫ, според някои тогавашни мнения западните диалекти, на които щял да се основе литературният език, не са сред тях. Блаже Конески се противопоставя на включването на Ъ въз основа на това, че в литературния език няма такъв звук (въпреки че езикът тогава още не е стандартизиран), а оттам, че няма нужда да присъства и в азбуката. Още смята, че с премахването на Ъ от азбуката, говорещите ъ-диалекти бързо ще се приспособят към стандартните диалекти. Опонентите на Конески посочват, че Ъ трябва да се включи в азбуката, защото фонемата е разпространена и сред западните диалекти. Според македониста Виктор Фридман и историка Стоян Киселиновски Блаже Конески се „застъпва [на комисията] за използването на сръбската (Вуковата) азбука в Македония“.

 

Блаже Конески преждевременно напуска срещата, а за приемането директно на сръбската азбука се изказва още д-р Милка Балванлиева – Джорджевич от Белград.

АСНОМ отхвърля препоръките на първата комисия и свиква нова. Въпреки че не дават официална причина за това, най-вероятно причината е в присъствието на Ъ в азбуката. По мнението на Милован Джилас, Едвард Кардел и Тито тя е прекалено „близка до българската“.

 

С отхвърлянето на подбраната азбука от първата и втората комисия, АСНОМ свиква ново събрание с десет души, от старата комисия остават Васил Ильоски, Блаже Конески, Венко Марковски, Мирко Павловски и Крум Тошев. Новите членове са Киро Хадживасилев, Владо Малески, Илия Топаловски, Густав Влахов и Иван Мазов. При гласуване за запазване или премахване на буквата Ъ се стига до равен брой гласове, но въпреки това тя е отстранена. На 3 май 1945 година третата комисия представя предложенията си, които са приети от ЮКП в същия ден и публикувани в официалния вестник Нова Македония. На 5 май 1945 година предложенията на комисията са публикувани в Служебния вестник издаван от АСНОМ.

Препоръчаните промени от Комисията са:

приемане сръбските Ј и Џ;

приемане старобългарската кирилска Ѕ;

приемане на сръбските Љ и Њ, сходни с предложените от Марковски букви;

създаване и приемане на Ќ и Ѓ (по предложените от Марковски форми);

отхвърляне на старобългарската кирилска Ъ (Ер голям).

Отхвърлянето на Ъ заедно с приемането на 4 сръбски букви (Ј, Џ, Љ и Њ) дава основание за критика, че комисията е „сърбизирала“ азбуката, докато искащите да оставят Ъ в азбуката са обвинявани в „българизиране“. Въпреки това, азбуката е официално приета и се използва и до днес.

 

bg.wikipedia.org/wiki/Езикови_комисии_на_АСНОМ

Толкова за македонската азбука и за неволните или не грешки на товарищ президент Путин, който чете ще разбере ...

А другарят Заев и сие да си търсят други фалшификации, защото тази не минава ... 

"Под лупа"