Пламъците на протеста

Чуйте моя вик!
На днешния ден, точно преди 50 години, Ян Палах се замозапалва в центъра на Прага. Последват го и други. В името на свободата.

Вижте видеото на линка :

<iframe src="https://www.svobodnaevropa.net/embed/player/0/29713375.html?type=video" frameborder="0" scrolling="no" width="640" height="360" allowfullscreen></iframe>

https://www.svobodnaevropa.bg/a/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8A%D1%86%D0%...