You are here

Познати имена, възможности и вероятности

Познати имена, възможности и вероятностиВ Бургас ли е раят на медицинската техника, апаратура, поддръжка и консумативи?

Когато камъните си стоят намясто, хващат мъх, но и си тежат там, където трябва, а от това полза имат старите изпитани връзки и схеми, защото щом властта не се мени, всичко ще е постарому и отново ще възкръснат съмненията за корупция и шуробаджаначество. Дали това е ново в община Бургас, може би „най-добрият град за уреждане на родата и приятелите“ на местните властници...

Може би си спомняте онези писания, че съпругата на г-н Красимир Стойчев Валя Стойчева е негов правонаследник в повечето от фирмите на съпруга си. Тя е посочена и в декларацията на заместник-кмета по чл. 12, т.2 във връзка с чл.14 от Закона за предотвратяване и разкриване конфликт на интереси в т. 5 като свързано лице по смисъла на §1, т. 1 от допълнителната разпоредба на този закон. Декларацията е подадена надлежно на 28.01.2009 г. В контекста на тази естествена свързаност се появява нещо ново, което е отчасти спорно дали е свързаност, но свързаността на едни лица с други засяга макар и на пръв поглед косвено бургаския заместник-кмет Красимир Стойчев. Това обстоятелство е връзката на съпругата му Валя Стойчева с Иван Атанасов, с когото тя е свързано лице според информационната система „Апис 6 регистър +“ като председател на сдружение „Център за социално предприемачество“, където съпругата на заместник-кмета Валя Стойчева е съсобственик и заместник-председател от 01.04.2009 г. Говори се, че вероятно г-н Атанасов е и в някакви роднински връзки с фамилия Стойчеви, а може това да се дължи и на припокриването на имената на Валя Стойчева с другия участник в това сдружение Поля Стойчева Атанасова. Както казваше г-н Иван Познати имена, възможности и вероятностиКостов, всички в България сме братовчеди и това беше удобна теза във времената, когато бившият български президент Петър Стоянов го призоваваше: „Иване, кажи си!“. Сега обаче нещата са по-различни поне на законова база, и който не вярва, нека погледне в одитите на специализираната фирма KPMG и техните тълкувания по материята, само че това становище е преди „отличниците“ от ГЕРБ да грабнат властта и да направят голям шлем с нея като в бриджа.

Дали е логично да прибавим вероятно и г-н Иван Атанасов като свързано лице със съпругата на заместник-кмета Красимир Стойчев и онези поръчки които може би касаят неговият бизнес - медицинската апаратура...  Толкова по теория на конспирацията... Трябва ли да се тревожим, защото свързаното лице г-н Иван Атанасов е и собственик на фирма „МЕДИТЕХ- ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД, която е добре известна в града със своя пазарен дял в доставката, поддръжката и ремонта на специализирана медицинска техника, както и  участие на собственика й в още две специализирани медико-диагностични лаборатории и още две фирми, занимаващи се отново с медицинска техника. Да притоплим малко старата манджа и припомним някои факти.        По обществена поръчка № 01005-2009-0001 по чл. 7 т.1-4 от ЗОП „Диагностично-Познати имена, възможности и вероятностиконсултативен център II- Бургас“ ЕООД с управител д-р Илка Баева поръчва доставка, монтаж, изпитване, въвеждане в експлоатация, гаранционно обслужване на рентгенов апарат за свои нужди, както и обучение на персонала за работа с апаратурата. Според сключения договор от 15.07.2009 г. изпълнител по договора е фирма „Медикъл имидж“ ООД, а негов подизпълнител е фирмата на г-н Иван Атанасов „Медитех-инженеринг“ ЕООД Бургас за дейностите, свързани с монтажа, изпитването и въвеждането в експлоатация, обучението на персонала и гаранционното обслужване на апарата. Стойността на договора е 134 400 лева без ДДС. Договорът е изпълнен на 04.09.2009 г. Дали обаче този договор не е сключен в евентуален конфликт на интереси предвид свързаността на съпругата на заместник- кмета Красимир Стойчев с управителя и собственик на фирма „ Медитех-Познати имена, възможности и вероятностиинженеринг“ ЕООД, г-н Иван Атанасов. Всеки може и сам да си отговори... Може би една подобна връзка предвещава предварително изхода от един подобен конкурс?! Нима не е ясно, че примерно в община Бургас има 10 лечебни заведения, които се занимават с медицина, с активно лечение, с диагностика, консултации и изследвания  с голям процент общинска собственост и едно от тях например е ДКЦ-П и финансовото състояние на тези дружества се контролира и отчита от ресорния заместник-кмет, който в случая е г-н Красимир Стойчев. Познати лица, познати факти и неудобни въпроси,но отговори....

В Бургас има поне 12 търговски дружества и фирми, които се занимават с бизнес, свързан с търговия на едро на медицинска техника, апарутура и други все в този ресор. Ясно е, хляб за този бизнес има и може би Бургас е раят на бизнеса с  медицинската техника, апаратура, поддръжка и консумативи...

Интересно е тогава дали някои от тези дружества, занимаващи се с този бизнес, не са в по-добри позициии спрямо останалите, защото примерно някой е рода с някой друг и този някой например заема висок пост в местната власт в общината и може, ако поиска, да посмаже тук или там някои ръждясали с времето бизнесотношения примерно заради кризата.

Все пак не намекваме нищо, но се интересуваме дали има такава възможност и вероятност, защото налице е една докладна записка от миналия управленски мандат, изготвена от г-н зам.-кмета Красимир Стойчев и отразена с нейното решение в Протокол №46 от общинско заседание от 17.02. и 22.02.2011 г., а сега на третото поредно заседание на Общинския съвет имаме и информация пак в докладна записка на зам.-кмета Стойчев за разходите за закупуване на медицинска апаратура точно на база входираната от него докладна.

Познати имена, възможности и вероятностиОт тази докладна № 08-00 04815 / 04.11. 2011 г. става ясно, че в 5 лечебни заведения общинска собственост са похарчени суми в размер на 15 256, 86 лв. ( не е ясно дали са със или без ДДС) за закупуване на медицинска апаратура.

Към докладната записка има приложени фактури за закупената медицинска апаратура, но нали прозрачността в сайта на Oбщински съвет стана „толкова ярка“, че нищо не може да се види, ако не си общински съветник, и ние се питаме, кой и колко се облажи от тази макар и неголяма сума?!! Дали там ще изникнат познати имена и връзки, кой ли да ти каже, щом дори Oбщинският съвет си е скрил информацията само за собствено ползване?! Може би така и не само в този случай ще бъде скрита гузно информация, която показва познати практики с мирис на корупция и съмнителни връзки.

Цялата тази шменти-капели история бе предложена от председателя на Oбщинския съвет Снежина Маджарова, която като юрист със сигурност знае за каква прозрачност трябва да става въпрос при подобни публични органи и тяхната дейност.

Познати имена, възможности и вероятностиРазбира се, нашите уважения към един от първите членове на Бургаската занаятчийска камара( г-н Атанасов) и проспериращ местен бизнесмен, основал своя бизнес още от 1998г., който се занимава с доставката, търговията и сервиз на медицинската апаратура в близо 90% от здравните заведения в Бургаска област и е вносителят на  първия частен скенер в Бургас.

Като тема за размисъл ще ви запозная с част от медицинската апаратура, намираща се в някои от общинските лечебни заведения, към тях прибавете и съществуващите и функциониращи подобни заведения в област Бургас и може би ще ви стане ясно защо предполагаме, че раят на този вид бизнес може и да е в Бургас. Насладете се.

ДКЦ-І е оборудван с най-съвременна медицинска апаратура, осъществяваща високо качество на медицинските услуги: автоматичен хематологичен брояч Sysmex КХ 21N, селективен автоматичен биохимичен анализатор Cobas Mira Plus, йонселективен анализатор AVL 9983, 3 бр.микроскопи, 3 ЕКГ апарата „Shiller“, нов графичен рентгенов апарат модел „Q-Red“, производител QUANTUM Medical Imaging, САЩ, Комбиниран графичноскопичен апарат „General elektric“, многофункционален ултразвуков диагностичен апарат Hitachi EUB 525, аудиометър Siemens SD 25, Аудиометър Danpl, ЕЕГ апарат, доплеросонографски апарат.

В ДКЦ- ІІ само физиотерапията разполага с апарати за: Магнитотерапия, Ултразвуков терапевтичен апарат, Апарат за високочестотна терапия, Апарат за микровълнова терапия, Апарат за нискочестотни и интерферентни токове, Галваностат,Бипулсатор, Система за турбоиндукция и лечение, Кварцова лампа и Кабинет по лечебна физкултура.

Медицински център-І разполага с модерен  рентген от ново поколение, който дава качествен образ при минимална облъчваща доза, регулираща се с автоматика индивидуално  според теглото на пациента.

В Медицински център -ІІ разполагат с медицинска апаратура за електротерапия, магнитотерапия, ултразвукова терапия, светлочение, лечение с ВЧТ - радар, УВЧ, ЛФК, за

кръвни и уринни анализи, биохимични изследвания, конвенционална и специална рентгенова диагностика, ехография на коремни органи, отделителна система и простата, щитовидна и млечна жлези, тазобедрени стави при деца и кърмачета

Медицински център – ІІІ разполага със съвременна диагностична и лечебна апаратура:

- Звено за образна диагностика за рентгенови и ехографски изследвания;

- Клинична лаборатория с възможности за всички най-често ползвани анализи, включително хормонални и микробиологични;

- Звено за физиотерапия и рехабилитация

- ЕМГ / електромиография/

Може би това наше писание да ви накара да си припомните онези познати имена, факти и обстоятелства, описани в нашите статии, както и новите-стари възможности и вероятности, понякога основани на шуробаджанащината и не само на нея...

Христо Тодоров

Редакцията на „Под лупа“ се извинява за евентуални пропуски и грешки. Засегнатите имат право на отговор.