Политбюро на БКП: Органите на ДС трябва да са безпределно верни на партията

Написано от Христо Христов

https://desebg.com/2011-01-13-09-25-08/4590-2020-11-29-19-58-22

 

Многократно върхушката на компартията е изисквала безпределна вярност и преданост от своя репресивен апарат – Държавна сигурност, за да е сигурна, че всичко е под контрол | Източник: desehistory.com.

 

 

Призванието на органите на Държавна сигурност е да бъдат безпределно верни и предани на партията и правителството, да нямат за себе си други интереси и други заповеди, освен интересите и заповедите на ЦК на БКП и народното правителство.

Тази безапелационна заповед е дало Политбюро на ЦК на БКП на своя репресивен апарат през 1953 г., а нареждането е набивано в главите на ръководните кадри на МВР-ДС чрез отделно строго поверително окръжно на тогавашния министър на вътрешните работи ген. Георги Цанков.

Това разкрива документ от архивите на ДС, който desebg.com публикува онлайн.

Той представлява въпросното строго поверително окръжно на министър Цанков до началниците на окръжните управления на МВР-ДС, началниците на управления и самостоятелни отдели, до Софийско градско управление на МВР-ДС, до началниците на войските при МВР-ДС и до директора на народната милиция.

В него наред с похвалите за успешното укрепване на органите на ДС като „верен отряд на БКП“ под нейното ръководство, са отправени и редица критики към репресивния апарат.

Сред тези критики са „недостатъци в разузнавателната и контра разузнавателната работа“, в „охраната на границата“.

Подчертано е, че „незадоволителното е състоянието на дисциплината, на служебната подготовка, на политическото и общо културно равнище на служителите в МВР“.

Набелязани са редица мерки, които „решително трябва да подобрат работата“.

Интересното е, че министърът забранява да се правят преписи на въпросното окръжно, а то да бъде отпечатано само в два екземпляра и посочва реда, по който ръководните кадри трябва да се запознаят с него.

Документът е включен в сборника „Държавна сигурност – структура и основни документи”, издание на Комисията по досиетата, 2010 г.

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt