You are here

Полицейски произвол и дискриминация: Държавният департамент за човешките права в България

Сред проблемите се отбелясва и физическо насилие от страна на служители на реда