Полковник Спас Жостов като гвардеец, убит от комунистическите терористи по заповед на Москва на 16.04. 1925г.

Янко Гочевъ

 

Полковник Спас Жостов като гвардеец, убит от комунистическите терористи по заповед на Москва на 16.04. 1925г.

ПОЛКОВНИК СПАС АНДОНОВ ЖОСТОВ
Роден: 17.07.1881г. в село Гайтаниново, Неврокопско
Образование: ВНВУ в София (1900), Военна академия (1909)
Военна служба:
01.01.1900 - завършва ВНВУ в София
1905 - първи военен аташе на България в Берлин, Германия.
1912 - 1918 - участник в Балканската война, Междусъюзническата война и Първата световна война.
1915 - 1918 - пълномощен представител на България при група армии "Шолц"
1919 - уволнен в запаса
Офицерски звания:
01.01.1900 - подпоручик;
към 1905 - поручик;
? - капитан;
? - майор;
? - подполковник;
30.08.1919 - полковник;
Умира: Убит на 16.04.1925г. в София при комунистическия терористичен атентат в църквата "Св. Неделя".
Др. биографични данни: Представител на рода Жостови. Син е на Андон Стоев Жостов (1842-1903) - български възрожденски деец и духовник, участник в църковно-националните борби срещу фанариотите. Брат е на генерал-лейтенант Константин Жостов (1867-1916) и на полковник Димитър Жостов (1868-1935). Той е най-малкият от тримата братя офицери.

Фейсбук