You are here

Положителното ще дойде от спирането на кръвоизлива от Белене и добрата прогноза за приходите на НЕК

Ilian Vassilev

Това е анти-политика за привличане на инвеститор. Иначе липсата на инвеститор и приключването на сагата Белене ще бъде най-оздравителната мярка в енергетиката. Няма никакъв проблем след като се отделят "токсичните" активи на Белене в отделно дружество то да фалира, да се разпродадат активите. Основната част от ефекта вече е консумиран. Положителното ще дойде от спирането на кръвоизлива от Белене и добрата прогноза за приходите на НЕК - тъкмо се стабилизира.
В най-лошия случай част от оборудването, което може да се използва за АЕЦ "Козлодуй" ще се използва и ще спести значителни бъдещи разходи /инфлирани от Росатом/. Така че е добра застраховка.

Фейсбук