Пореден спад в промишлеността през февруари

Пореден спад в промишлеността през февруариСтатистиката отчита: Пореден спад в промишлеността през февруари! На месечна база производството се свива с над 2%, а на годишна – с 5,5 %

През февруари в сравнение с предишния месец промишленото производство в страната е намаляло с 2,1 на сто, а в сравнение със същия месец на 2011 година – с 5,5 на сто. Това показват предварителните, сезонно изгладени, данни на Националния статистически институт, публикувани в петък.

Общият индекс на промишленото производството се определя в значителна степен от производството в добивната промишленост, което от януари до февруари намалява с 5.6 на сто. Спадът в преработващата промишленост е с 3.7 на сто. Ръст от 3,6 на сто се наблюдава в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ.

По-значителен спад в преработващата промишленост е отчетен при производството на изделия от други неметални минерални суровини – с 32.4 на сто, при производството на дървен материал и изделия от него (без мебели) – с 11.1 на сто, при производството на изделия от каучук и пластмаси – с 10.6 на сто, при производството на основни метали – със 7.3 на сто.

Ръст е регистриран при производството на хартия, картон и изделия от хартия и картон – с 16.8 на сто, при производството на хранителни продукти – с 6.6 на сто, при производството на лекарствени вещества и продукти – с 4.9 на сто.

На годишна база намаление на промишленото производство, изчислено от календарно изгладените данни, е отчетено в преработващата промишленост – със 7.5 на сто, и в производството и разпределението на електрическа и топлоенергия и газ – с 3.0 на сто, докато в добивната промишленост е отбелязано увеличение – с 3.1 на сто.

Регистриран е спад в производството на продукти за междинно потребление (9.2 на сто) и в производството на енергийни продукти (8.2 на сто), докато в производството на инвестиционни продукти е отчетено увеличение (8.8 на сто).

Двуцифрен е спадът,регистриран за година в производството на основни потребителски стоки, между които  текстил (-20.9%), облекло (-16.1%),обувки (-15.2%), напитки (-15.7%). Намаление има и при храните в сравнение с януари 2011-та -с 3.8%.

С 28.2% по-малко е производството на хартия и картон, с 25.5% – на дървен материал,  с 15.5% – на химически продукти, с 18.5% – на каучукови и пластмасови изделия, с 13.5% – на мебели.

Статистиката отчете спад в промишленото производство и през януари -с 0.6% спрямо декември и с 3.6% спрямо януари 2011 г..

mediapool.bg