You are here

Посолството на САЩ в София изразява шок и негодувание от убийството на журналистката Виктория Маринова

U.S. Embassy Sofia

 

Посолството на САЩ в София изразява шок и негодувание от убийството на журналистката Виктория Маринова. Призоваваме за старателно разследване, което да привлече извършителя/-ите под отговорност. Готови сме да предложим съдействие на властите, ако е необходимо, за да може извършителя/-ите да бъдат изправени пред правосъдието.

The U.S. Embassy in Sofia expresses shock and outrage regarding the murder of journalist Victoria Marinova. We call for a thorough investigation which results in the perpetrator/s being held accountable. We are ready to offer assistance to authorities if needed to help bring the perpetrator/s to justice.