You are here

По официални данни 1 млрд. лв. са загубите от лоши концесии

ANONYMOUS BULGARIA

Концесиите са единственият източник на приходи в Държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система, по-известен като Сребърния фонд, през последните пет години. Целта на създаването му е в даден момент да подпомогне задъхващата се пенсионна система. 10 години след създаването му обаче, натрупаните в него средства стигат за изплащане на пенсиите едва за няколко месеца, а над половината пенсионери в България живеят в крайна бедност.
По официални данни 1 млрд. лв. са загубите от лоши концесии. http://borkor.government.bg/bg/pubs/2/346
Близо 20 години подземните богатства на България се разграбват от фирми, които евентуално заплащат обидно ниски концесионни такси за българските ресурси, а загубите за държавата и българските граждани, по изчисления на специалисти, са между 30 и 50 млрд. лв., а според някои и повече. Никой не следи дейността на концесионерите, какви ресурси ползват, какви богатства и в какви количества изнасят от страната. Това се случва с нехайството или според мнозина с подкрепата на политическия ни „елит“.
В недалечно бъдеще всичко това ще доведе до увеличаване на данъците, намаляване на пенсиите, орязване на и без това оскъдните социални придобивки, обезщетения... или теглене на заробващи кредити от МВФ и СБ, които са новата форма на колониализъм. https://www.facebook.com/…/a.33539020654…/1752359958185547/…

Фейсбук