Преди да похарчите 200 милиона лева, което след това ще стане два пъти повече, да ви питам, защо не направите една работеща КЗК и нещата ще си дойдат на мястото.

Ilian Vassilev

Това е истинската тема днес, защото информационната патица с държавната нефтена компания замита следите на причината за проблема - пленяването на анти-тръстовия орган КЗК, който трябваше да реши проблема. Повече от десет години управление и ... нищо. Някой да поеме отговорност 75 милиарда лева по късно, и повече от 7 милиарда лева необложени като данък печалба.
В този материал добър пример как турската "КЗК" си е свършила перфектно задачата, по същата тема, по същия проблем и наложила, глоба в размера на 200 милиона долара на тамошни компании, злоупотребили с доминантно положение, които пак съгласували дистанционни цените.
Та преди да похарчите 200 милиона лева, което след това ще стане два пъти повече, да ви питам, защо не направите една работеща КЗК и нещата ще си дойдат на мястото.

Фейсбук