През концлагера до Ловеч преминават над 1500 души, като над 10% намират смъртта си там

снимка :  Любомир Юруков  Ловеч, 1943 година.

ОНГЪЛ

След това всичко се променя драстично:

1. паветата се добиват с безплатен труд на затворените в лагери;
2. един от тях, „Слънчев бряг“, е в каменната кариера край Ловеч. В тях комунистическата власт, по съветски почин, въдворява оживелите след произволите, терора и показните „съдебни процеси“ в годините след преврата в 1944 г. Целта е:
- изолиране, унижаване, измъчване и дори убийство на бивши депутати, земеделци, търговци, адвокати, музиканти, артисти и обикновени селяните, отказали да влязат в ТКЗС. През концлагера до Ловеч преминават над 1500 души, като над 10% намират смъртта си там;
- Всяване на страх в останалите, за да не смеят да вдигнат глава.
3. моторите изчезнаха от пазара...
 
Фейсбук