Прекратяват служебно регистрацията, ако колата не мине технически преглед

Регистрацията на превозно средство ще се прекратява служебно, ако на годишния технически преглед се установят опасни повреди. 

Това решиха депутатите, които гласуваха промени в Закона за движението по пътищата на първо четене. След като автомобилът мине успешно прегледа, регистрацията му ще се възстановява пак служебно.  

На технически преглед вече ще минават и мотопедите, високоскоростните трактори и превозните средства с атракционна цел. Предвижда се също удостоверенията за техническа изправност да се признават взаимно в случай на пререгистрация на вече регистрирано в друга страна-член на ЕС превозно средство. 

Регламентира се и извършването на допълнителни технически прегледи в случай на временно спиране от движение на превозно средство, поради техническа неизправност възникнала след произшествие, при изменение в конструкцията на превозното средство, свързано с безопасността или опазването на околната среда или промяна в категорията му.

Предвижда създаването на специален орган по надзор, както и се предоставя възможност на контролните органи да извършват повторни проверки на техническата изправност. Обменът на информация между Министерството на вътрешните работи и Изпълнителната агенция „Автомобилна администрация” за регистрираните пътни превозни средства и за проведените периодични прегледи за техническа изправност ще се извършва по електронен път. Предвидена е и глоба на лице, което манипулира километража. 

Срокът за промените между първо и второ четене бе удължен на 3 седмици.

Заместник-председателят на ПГ на „БСП за България“ Георги Свиленски заяви, че приемането на промените в Закона за движение по пътищата за два месеца ще донесе щети за МВР в размер на 5 млн. 635 хил. лв. без ДДС. Причината е, че от началото на следващата година вече ще има един стикер за технически преглед, а не както е сега - един, който поставя КАТ и един от ДАИ, а заради унифицирания стикер, МВР трябва да смени всички изработени, поръчани и платени досега стикери. 

Предложените промени в Закона за движение по пътищата са във връзка с въвеждането в българското законодателство на изискванията на Директива 2014/45/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 година относно периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета и за отмяна на Директива 2009/40 ЕО. 

https://offnews.bg