Проектът "Белене" влезе в управленската програма на Борисов

Изграждането на АЕЦ "Белене", което липсваше в управленската програма на коалицията ГЕРБ - "Обединени патриоти", се върна в програмата на правителството, публикувана на сайта на Министерския съвет, макар и само като "анализ на възможностите". Запазване на данъците, устойчиво нарастване на благосъстоянието чрез икономически растеж, продължаване на започнатите големи инфраструктурни обекти са другите приоритети във финансово-икономическите сектори.

Водещ приоритет в областта на икономиката е премахването на административната тежест за бизнеса чрез въвеждане на принципа на мълчаливото съгласие и на принципа -"една информация в една администрация".

Предвижда се пълна промяна на подхода и формата на следприватизационния контрол чрез промяна в законодателството.

Изграждането на газовия хъб "Балкан", пускането в експлоатация на газовите връзки с Гърция, Сърбия и Турция до 2020 г. и подкрепа за местния добив са записани в частта за енергетиката.

В областта на ядрената енергетика правителството предвижда да извърши "анализ на възможността за използване на придобитото оборудване с дълъг цикъл на производство за изграждане на атомна електроцентрала на площадката "Белене" на пазарен принцип, без пряко или косвено участие на държавата, без държавна гаранция и без ангажимент от страна на държавата за сключване на дългосрочен договор за изкупуване на произведената електрическа енергия". В програмата е включено и удължаване на живота на 5 и 6 блок на АЕЦ "Козлодуй".

България да попадне сред петте водещи туристически дестинации в Югоизточна Европа е приоритетът на ресорното министерство. То преповтаря намерението България да се превърне в целогодишна туристическа дестинация чрез развитие на културно-исторически и спа туризъм. Освен това ще се направи опит България да премине в по-високия ценови клас на предлагане на туристически услуги.

Предвижда се създаване на ефективен модел за финансиране социализацията на туристическите атракции публична държавна собственост. като се предвижда социализацията на културно-историческите обекти ще бъде ускорена.

В националните курорти ще действа специално звено - туристическа полиция. Към министерството ще бъде създаден квалификационен център за кадри, но ще бъде улеснено и наемането на работници от трети страни.

http://www.faktor.bg