You are here

Прокурор: Кметът на Созопол е отпускал пари за строителство на социално слаби лица

Кметовете на Златица и Созопол са обвинени за присвояване-разпореждане със средства за фирмите, които са извършвали т. нар. ремонтни дейности. Това каза прокурор Емилия Русинова по НТВ.

Кметовете много добре знаят в чия полза са взети парите. Те са преведени за ремонтни дейности. Те или не са извършени, или са платени за дейности, които вече са извършени.

 

В Созопол фирмите са на социално слаби лица. Те не знаят да имат фирми, нямат техника и служители,  за да извършат ремонти. Установено е, че парите са предадени от физически лица, а парите са изтеглени от социално-слабото лице.

 

Ще има и други обвиняеми лица. В случая спрямо кмета на Златица е подаден сигнал. При кмета на Созопол в СГП са изпратени материали от друга прокуратура.

 

Проследяването на парите стига до края. Важно е да се установи връзка между обвиняемите и фирмите. Това е направено вече. Кметът на Созопол не дава обяснения, възползва се от това си право. Не става дума за политическа връзка.

https://frognews.bg/novini/prokuror-kmetat-sozopol-otpuskal-pari-stroite...