Протест с искане за оставка на Министъра на правосъдието

Гражданското сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система "СОЛИДАРНОСТ" организира протест пред Министерство на правосъдието с искане за незабавна оставка на Данаил Кирилов и Заместник-министър Десислава Ахладова, поради очевидната им неспособност и нежелание да решат проблемите в съдебната система, действащия ГПК и произвола на ЧСИ в България.

Многократно сме сигнализирали министъра за съществуващата незаконна практика на съдилищата в страната да не издават валидни, мотивирани съдебни актове в Заповедното производство, частните съдебни изпълнители да действат без възлагане и без връчване на длъжниците, без да разясняват правата им и без контрол от съда. На практика уреденият по този начин модел на заповедното производство в България отнема правото на защита на потребителите и действа в пряк интерес на монополисти, банки, ЧСИ и колекторски фирми, грубо погазвайки по този начин Конституцията, Правото на Европейския съюз и Хартата на основните права на ЕС.

Въпреки всички получени сигнали и доказателства, въпреки започнатата наказателна процедура спрямо България от страна на Европейската комисия по същите въпроси и въпреки предстоящото посещение на членове на Комисията по петиции към Европейския парламент, Министъра на правосъдието отказва да предприеме действия за справяне с проблема, както и да инициира внасяне на законопроект за изменение на ГПК.

Приканваме и други граждански организации да ни подкрепят в нашите искания по тези проблеми, които засягат правата и съдбите на стотици хилияди български граждани!

Организирано от Сдружение "Солидарност"