Проф. Велислав Минеков : "Поради голямата ми уста и твърде ясно поведение, слугите и държанките на настоящето правителство започна с война насочена срещу моето семейство и най-близките ми роднини"

Velislav Minekov

Даааа....

Поради голямата ми уста и твърде ясно поведение, слугите и държанките на настоящето правителство започна с война насочена срещу моето семейство и най-близките ми роднини. Явно, че ударите срещу нещастната ми личност не носят очакван успех, дори когато са предприети стандартните за управляващите престъпници криминални практики за изнуда и заплахи.
Позволявам си да споделя, че тези уродливи изчадия няма да посрещнат моето мълчание и очаквано смирение.
Изпитвам гнус към всички спотаени свидетели в тази преднамерена акция.
Изглежда слугините превишават достойнството на гражданите, не съм очаквал приятелството да се превърне в търговия с временната власт.

Ще бъда същият.

вм