You are here

Размисли за светлото бургаско бъдеще и за най-добрият град за делфините – Бургас

След като сме четвърти път най-добрият град за живеене в Герберландия, то може и да сме най-добрият град за делфините, а и за шараните ...

Не че София не може ... Нали по едно време са копали канал да докарат морето в София, а и парите са там, но ...

Бях се обезкуражил за "светлото" бургаско бъдеще ... Ами и как да е иначе като чуждите инвеститори строят заводи в Пловдив, Русе, Ст.Загора, Плевен, но ние ще им отвърнем с делфинариум и 1-2 хотела ...

Мдаа ... Делфините тъгуват по Николов и хоп проговориха на турски и искат и искат да се грижим за тях в Бургас ...

А местните ни управници са дашни ... Е, получават и аплодисменти от ония шумящите между пръстите, но ...

Радвай се народе ! Надеждата в делфините е жива ...

Нали си спомняте ..

Доклад №: обс 08-00 06703 / 17.01.2013 г.

от Димитър Николов - Кмет на Община Бургас

Относно: Предложение за откриване на процедура за предоставяне на концесия за проектиране, строителство, управление и поддържане на „Парк Океанариум" - Воден развлекателно - релаксационен комплекс на територията на парк „Езеро" в поземлен имот — публична общинска собственост, с идентификатор 07079.622.137 по Кадастралната карта на гр. Бургас, целият с площ от 117 805 /сто и седемнадесет хиляди, осемстотин и пет/ кв. м, с начин на трайно ползване „ За друг обществен обект, комплекс", представляващ УПИ II- 137, в кв. 1 /първи/ по ПУП-ПРЗ на Парк „ Езеро ", гр. Бургас

През 2017 г. струпването на тонове земна маса в парк „Езеро“ в Бургас бе обявено за началото на строежа на Океанариума, според  общинска администрация Бургас.

В началото на тази година бе съобщено, че на мястото на Окенариума в прак Езеро ще бъде изграден нов стадион.Това бил един от вариантите, който се обсъждали в община Бурга. Кметът на града Димитър Николов дори обяви, че започва планиране за строителство на ново съоръжение със 7-8 хиляди седящи места, по най-модерни технологии. Общо проектът щял да струва 12 милиона лева ?!!

И хоп представители на „Уотър Атракшънс Къмпани Плюс“ са входирали  уведомително писмо до общинския съвет в Бургас, за да представят подробности от своя проект. От документа става ясно, че със строителството на „Парк Океанариум“ се ангажират три компании.

 

„Уотър Атракшънс Къмпани Плюс“, „Хоризонт-Иванов“ – участник в строителството на „Океанариум“ Владивосток и международната фирма „Полин Уотърпаркс“, която в световен мащаб е в Топ 3 на фирмите, изграждащи, управляващи и консултиращи водно-атракционни комплекси.

 

Проектът ще се осъществи на четири етапа: аква парк, втора фаза ще бъде построен делфинариум и Океанариум /аквариум с морска флора и фауна/ плюс развлекателно-опознавателен комплекс, а последната фаза е изграждането на открит паркинг на три нива и закрит водно-оздравителен комплекс.

Цялата инвестиция щяла да бъде в размер на над 110 милиона лв. до 2024 г. Очакванията са „Парк Океанариум“ да удължи активния сезон в Бургас, да създаде целогодишно около 350 работни места. 

„Полин Уотърпаркс“ е основана в Турция, в Истанбул през 1976 г. Понастоящем основният офис се намира в Дилиова, Турция.
Всички заводи са в Турция. Общата площ на заводите е 35 000 кв.м.
Екип от 450 души, който се специализирва в производството на аквапаркове.
Има офиси в Русия, Мароко, Македония и Черна гора. Завършили са 3000 различни по размер и конфигурация проекти в 103 страни.

Какво ще стане, ще видим, но работни места са обещавани и преди осем години от кмета Николов, а досега те са почти фикция ...

Стягайте се бургазлии ще плуваме с делфините, ни обещават от ГЕРБ ... Иначе бедността не е порок за тях ...

А делфините вече са щастливи и си пеят на турски ...

"Под лупа"