Размисли и страсти по изпълнение на бюджета за приходите и разходите на община Бургас за 2011 г.

В първата част на поредното седмо заседание на общински съвет Бургас беше разгледан „Годишен отчет за изпълнение на бюджета за приходите и разходите на община Бургас към 31.12.2011 г.“

Какви изводи и поуки можем да си направим ние бургаските граждани от данните съдържащи се т този отчет:

1.Липсата на философия и основна стратегия на бюджета е налице не за първи път. Просто такава няма и всичко е насочено към изпълнението на важните задължения на общината като орган на местното самоуправление. Всичко това на фона на свиващите се държавни трансфери и залагане на по-високи местни приходи на база високи местни такси и неданъчни приходи.

2.Въпреки приетите антикризисни мерки бургазлии все повече обедняват и 

все повече хора остават без работа.


3.Ръста на собствените приходи в общинският бюджет от около 3 млн. лв.спрямо 2010г. е в резултат на актуализиране на такси и цени на услуги, а не на добра икономическа среди и създаване на добри условия с налаганите местни данъци и такси.

Размисли върху приходите по Бюджет 2011

Постигнатото изпълнение на въобще на приходите по бюджета е 96,4% или това са 4 878 600 лв. по -малко от планираното за 2011 г. Това означава, че са планирани приходи, които не са били реални, а просто е преценено, че ако приходите се вдигнат с около 7 млн. лв. спрямо 2010 г. то ще има някакъв ръст от примерно издаване на повече строителни разрешения, на по-скъпо тротоарно право, на по-високи такси за битови отпадъци и т.н. Да, прогнозата е била правилна, но не и обоснована според т.нар. разходооправданост, нещо което е довело до по-дълбоко бъркане в джобовете на бургазлии...

Приходите от местни дейности

– Изпълнението спрямо плана за 2011 г. е 93,3%, дали това се дължи на завишените очаквания в размер над събраните около 6 млн.лв. спрямо 2010г., към които е трябвало да бъдат оскубани поне още около 5 млн. лв. е ясно...

Провал е била планираната сума от данък придобиване на имущество и даренията, която е изпълнена спрямо плана на едва 63%, което свидетелства, че кризата си е останала в Бургас през цялата 2011 г.

Интензивно и педантично е било стригането чрез патентният данък и туристическия данък. И как няма да е след като в община Приморско плащат по 0.40 лв. туристически данък за хотели с 4 звезди, а тук са няколко лева?!

Неданъчни приходи- Изпълнение 90,1% спрямо плана за 2011г.

Приходи и доходи от собственост – Изпълнение 81,3% спрямо плана за 2011 г.

Изпълнение от:  -продажба на услуги – 51% спрямо плана за 2011 г.

-от наем на имущество – 94,9% спрямо плана за 2011 г.

Приходи от общински такси

- Тук се стриже яко и изпълнението е 116,85% спрямо годишният план, а сме били принудени да дадем с цели 13,5% повече средства спрямо 2010 г. заради вероятно неразходооправдани размери, направени без предварително ценообразуване на разходите за определени такси. Ако някой не знае в България плащаме над 4500 такси и режими, като само държавните са над 100...  Това е грижата на държавата и общините за нас... За всяко нещо такса...  Най-вече в цена, каквато си решат чиновниците на око или някой подобен свръхточен способ и методика...

Резултати от проучването на Института за пазарна икономика: индекс „Местни условия за правене на бизнес“, раздел „Данъци и такси“ за 2011 г.Представете си, че през миналата година едва ли сме имали издадени толкова много технически такси, но общината отчита ръст от 11,5%...

Въпреки тенденцията за намаляне приходите от такси за административни услуги, сумата е била разчетена отново в повече и тя е изпълнена на 91,8 %?!

Как да коментираме събраната рекордно и нагло такса битови отпадъци, която е в размер на 145,3% спрямо плана за 2011 г. и с цели 3 668 600 лв. в повече от размера й през 2010 г.

Всичко това се случва на фона на подписан дългосрочен договор  от 21.11.2005г. с КОНСОРЦИУМ "ТИТАН – БУРГАС" под номер 00797-2005-0011, който е на стойност 76 875 800.83 лв. без ДДС и 92 250 961 лв. с ДДС или казано просто по около 6 150 064 лв. годишно за всяка година от договора. Обаче на нас бургазлии са ни събрали през 2011 г. - 3,65 пъти в повече и то без да им мигне окото?! Ето защо Бургас е един от най-скъпите градове за живеене в България...

Нашите общински чиновници са наложили не без помощ от общинските съветници една от най-високите такси за ползване на пазари, тротоари, улични платна и е естествено те да не бъдат изпълнен с цели 7,5%...  Спомнете си какво пишехме ние в „Под лупа“ и преди местните избори и след тях за тези убийствени за бизнеса такси.

Бургас  е на последно място по нивото на местните такси, като таксата на битови отпадъци е 11‰ при средно 6,9‰ за страната, а тази за ползването на пазари – 9 лв. на кв. м на ден при средно 3,50 лв. в другите областни градове.

В Бургас патентният данък е 4,5 пъти по-висок от Видин, 18 лв. за 1 кв. м  търговска площ, 3 пъти по-скъп от Враца и 1,8 пъти по-скъп от този в Габрово?!

Средните стойности на таксите за 2011 година бяха:

- Такса за битови отпадъци за нежилищни имоти на юридически лица – 6,81‰

- Такса за ползване на пазари за търговия с промишлени стоки – 3,47 лв. на кв. м. /ден.

Най-ниската стойност на таксата за битови отпадъци е 1,40‰ в Сливен... Бизнесът може да ползва най-евтино пазарите в Благоевград за 0,50 лв., а  в Бургас таксата е фиксирана на 9 лв. на кв. м.  18 пъти по-висока такса в Бургас от Благоевград  и 5,1 пъти над средната такса за страната, която е 3,47 лв. за кв. м?!! Спрямо Варна, където таксата за ползване пазари е 2,70 лв. на кв.м, в Бургас е 3,33 пъти по-висока?! Пет кожи са съдрали в повече на всеки бургазлия, ползвал бургаските пазари?! СРАМ и НАГЛОСТ?!!

На дъното на класацията е Бургас на 28-мо място, където таксата за битови отпадъци е фиксирана на 11‰, а тази за ползването на пазари – на 9 лв.

Таксата за битови отпадъци за нежилищни имоти в Бургас е 7,85 пъти по-висока от тази в Сливен и 1,61 пъти по-висока от средната за страната?! Отново наглост и срам...

В съседна нам Варна такса - битови отпадъци е 3,90 промила или 2,82 пъти по-ниска?! В тези условия дребният и средният бизнес живееше около 4 пъти по-лошо и работеше при 4 пъти по-трудни и скъпи условия в Бургас, който беше уж „най-добрият град за живеене“.

„Грижата“ за бургазлии си личи и от данните свързани с такси детски градини -увеличени с 8,2%?!

Други общински такси

– с ръст от 44,3%,  може би заради таксите от „Спирит ъф Бургас“, които получават всяка година по 300 000 лв. субсидия, а събират сума от продадени билети по около 200 хил. лв.,  а ги посещават по 10 000 до 35 000 посетители по възторжените сметки на общинарите и то при цена на билета от поне 50 лв. за ден, а той продължава три дни...  Едва ли ви е нужен компютър да пресметнете сумите, с които четири години се ощетява община Бургас?!

Размисли и страсти по изпълнение на бюджета за приходите и разходите на община Бургас за 2011 г.Други неданъчни приходи- Тук едно от основните пера са приходите от общинско предприятие СИПГ, което при над 2000 паркоместа в синята зона, три паяка, четири екипа за поставяне на скоби, поне десетина паркинга, като най-новият има над 500 места, а месечна такса в някои от тях са по 100 лв.и нагоре месечно, служебен абонамент по 200 лв., при хиляди бургазлии платили по 43.20 лв.,  за да паркират пред домовете си и поне 6 спортни зали, няколко плувни басейна и т.н. не могат за поредна 4 година да избият бюджетните средства, които им се дават?! Това е срамно и показва ниската ефективност на един отказал се от поста общински съветник на ГЕРБ, общински служител, когото „Господарите на ефира“ разпънаха на кръст с точните си коментари и констатации на място, заснети от тяхната камера в Бургас.

Около 1 279 лева събира община София годишно от 1 паркомясто в Синята зона в София по груби сметки. Изчислението е при условие, че 250 дни в годината 1 място се ползва 8 часа за денонощие с такса от 1 лв. на час. А в почивни и празнични дни паркирането е безплатно. Средно едно парко място докарва в работното си време около 5,11 лв. Колко ли е при нас?

Според отчета за 2011 г. това са 995 000 лв., а трябва поне според постиженията на софиянци и то преди години да е поне 2 558 000 лв. за година и то само от паркоместата.

Говори се, че служителите в това ОП „СПИГ“ стигнали вече около 300 души?! Хрантутници ли ще си отглеждаме, които не могат да искарат дори бюджетните им средства, които точно и само бургазлии плащат.

Ако не вярвате погледнете в отчета и вижте, че разходите по издръжка, заплати и осигуровки за 2011 г. е била 2 425 000 лв., което сравнено с приходите им от 995 000 лв. е 2,43 пъти в повече?! Кой частник би си позволил да има такава дейност, която му носи подобна загуба и е 2,43 пъти нерентабилна спрямо това, което изкарва...

Отгоре на всичко това ОП „СИПГ“ е увеличило своята издръжка спрямо 2010 г. с около 230 000 лв. или с около 9%...

Това е екстензивно развитие на предприятието, което увеличава броя на работниците, вкарват му се нови улици в периметъра и се увеличават броя на паркоместата, купува му се и още един паяк, а икономическите резултати ги няма никакви?! При това колко нови паркинга се направиха с парите идващи точно от него...  Покажете неговият одит...

На това недоразумение ще отделим повече внимание с по-подробен анализ.

Приходите от „Синята зона“ в задръстените улици на  септември-октомври 2010 г. бяха средно по около 2403 лв. на ден, но най-важното е, че вероятно влизаха директно в джоба на общината, само че в най-скришния... Предприятието „СИПГ“, макар и юридическо лице, няма статут на търговско дружество в смисъла на тези, каквито са „Хляб и хлебни изделия“ и „Бургасбус“. То бе яко субсидирано от общината, въпреки печелившите спортни зали и над 2000 платени паркоместа. Замисълът е добър и осигурява пълно подчинение на бургаския кмет. Лично отговорен бе Живко Иванов, и то директно пред кмета Димитър Николов. „Имам му пълно доверие“, заяви градоначалникът пред медиите. Уж това бил начинът да не се заподозре общината в корупционни схеми, както било в други градове, а тихичко и кротко паричките незнайно колко да влизат там, където е „правилно“ и да се използват по волята на кмета, като, разбира се, ще остава нещичко най-вероятно и за пазителя на съкровището, че примерно догодина да прескочи я в Азия, я в Южна Америка на кратка почивчица?!

Ако вярвате на цифрите, пред които и боговете мълчат, ще ви предложа някои данни от официалния сайт на община Бургас, свързани с ОП „СПИГ“ през годините и ще установите, че това предприятие е в значим дълг към бургазлии, като дори не може с брутните си приходи да покрие бюджетните средства, които ние, бургазлии му осигуряваме чрез нашите данъци и такси и стригането до синьо в синята зона. Няма печалба, няма ефективност?!

Дали такава е общинската схема за разреждането на млякото с вода или просто има недостатъчно кадърен ръководител или се заделя нещо вероятно по черни каси, кой ли да ти каже?!

За 2009 г.на ОП „СИПГ“ са му отделени бюджетни средства в размер на 2 150 000 лв., а брутните му приходи са едва 1 863 441, 70 лв. С цели 286 558,30 лв. по-малко от сумите отделени за заплати – 1 041 740 лв., за осигуровки -178 260 лв. и за издръжка – 930 000 лв.?!!

За 2010 г. на ОП „СИПГ“ са му дадени бюджет в размер на 1 938 000 лв., а брутните му приходи са 1 889 647,54 лв. И това при три месеца ефективна експлоатация на около 1000 паркоместа?!

За 2011 г. на ОП „СИПГ“ е гласуван бюджет от 2 425 000 лв. или завишение с почти половин милион и са увеличени заплатите със 155 400 лева, а издръжката на предприятието е завишена с цели 271 487 лв.?!

Вярно е, че има нови работници, но има и нови места за събиране на приходи, но чувствителна разлика няма...

Дали посочените разлики не са ония суми, които просто са потънали някъде на тъмно?!

И дали това не прави толкова ценен г-н Живко Иванов за бургаските гербери, управляващи общината?!

Иначе в сайта на община Бургас намираме хвалебствия, които сравнени с посочените по-горе цифри са направо фантастика...

КРАТЪК ОТЧЕТ  ЗА ДЕЙНОСТТАНА ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ В БУРГАС ПРЕЗ 2007 - 2008 г. ДИРЕКЦИЯ „ИКОНОМИКА И СТОПАНСКИ ДЕЙНОСТИ“

Отдел „Икономика“

•6. Стабилизиране финансовото състояние на търговските дружества:

35 % по-висока е печалбата на ОП „Спортни имоти, паркинги и гаражи“;

Годишен отчет за изпълнение на програмата за 2009г.

Реализирани приходи за 2009 година в размер на 2 036 хил.лв., които са с ръст от  23% спрямо 2008 г.“

Годишен отчет за изпълнение на програмата за 2010г.

ОП „Спортни имоти, паркинги и гаражи“

Приходи от спортни обекти:

2009г. -  213 355 лв.

2010г. до 31.11 2010г. -  310 243 лв.

Паркинги и гаражи

1. Синя Зона

На 01.09.2010г. беше въведена в експлоатация „синята Зона“, след въвеждането й се наблюдава контрол и организираност при паркирането в ЦГЧ. Услугата паркиране вече е достъпна и удобна за всички жители на града, а не лукс. На първия етап бяха въведени 584 бр. места. от тях 457(Синя зона); 65 сл.абонамент; 28 инвалидни; 34бр. таксиметрови автомобили. На  втори етап предстои да бъдат пуснати в експлоатация: 1336 бр. места. от тях 1275(Синя зона); 18 сл. абонамент; 30 инвалидни; 13бр. таксиметрови автомобили.

Средно приходи на ден 2 403 лв.( включени са и приходите от сл. Абонамент, стикери и скоби)

Приходи „Синя зона“ от 01.09.2010г. до 31.11.10г. -  116 741 лв.

2. Паяци

Община Бургас закупи три специализирани автомобила за репатриране  Репатриращите автомобили през 2010г. летния сезон работиха с удължено работното време на  от 07:00  до 11:00 часа, с  цел облекчаване на трафика. Постигнатите резултати: спазване на пътна маркировка, ред при паркирането, по - малко паркирани автомобили върху тротоари.

Приходи от „Паяци“ - 2009 г. -  356 327 лв.

Приходи „Паяци“- 2010г. до 31.11.10. -  451 521 лв.

Приходи ОП „СИПГ“: 2009 г. -   1 863 441, 70 лв.

Приходи ОП „СИПГ“- 2010г. -  30.11.2010г. -    1 889 647, 54 лв.

Приходи от ОП „СПИГ“- 2011г.- 31.12.2011 г. -995 000 лв.????!

Внимавай в картинката!

Сега, както едно време, когато учителките наставляваха децата с призива „Внимавай в картинката!“ бих искал да обърна внимание на всички ония бургазлии, които са гледали пряко по телевизионните екрани излъчването на предаването на „Господари на ефира“, озаглавено от тях „Нефункционираща „Синя зона“ в три части или из разни социални мрежи или сайтове  и са се насладили на гафовете на служителите на  ОП „СИПГ“ и на техния директор Живко Иванов върху поредното увеличаване на средствата за заплати на служителите на общинското предприятие „Спортни имоти, паркинги и гаражи“ с цели 76 000 лв., което беше гласувано от общинския съвет на предстоящото общинско заседание, насрочено на 21 юли 2011 г.

Подобно увеличение се случва май не за първи път и е фрапиращо на фона на слабата работа на ръководството на това предприятие, ръководено от Живко Иванов.

И преди „Господари на ефира“ други бургаски медии публикуваха материали, в които се разкриваше корупцията на дребно, а може би и на по-едро в работата на ОП „СИПГ“ и по-специално тази на служителите на „Синята зона“, но явно за тези пропуски и далаверки общинското ръководство остава глухо и хвали някакви цифри, които едва ли са верни...

Отваряйки сайта на „Синята зона“, разбираме, че през юли 2011 г. имаме вече 2 204 платени паркоместа, като всяко едно от тях трябва да докарва дневно поне 5 лв. приход (поне така е в София - бел. автора) или около 8 000 -10 000 лв. грубо на ден или поне 190 000 - 220 000 лв. месечно в касата на общината?!

И при тези приходи се налага да се увеличават средствата към ОП „СПИГ“ и то с пари от общинския бюджет вместо да бъде на самоиздръжка.

Правите ли разлика между 66 000 лв.и 220 000 лв. месечно? Разликата е значима, цели 154 000 лв. и то на месец и то само от тази дейност, а има и други приходи?! Обаче информация никаква, а да не забравим и гладните общински паяци и скобите, които правят по 2  000- 3 000 лв. на ден...  Или общо сумата от паркинги и гаражи набъбва на около 350 000 лв. месечно от тези дейности и около поне 50 000 месечно от т. нар. спортни имоти.  Иначе казано, всеки месец между 400 000 и 500 000 лв. трябва и могат да влизат в общинската хазна, но дали е така?! Не ми се мисли как ни скубе това общинско управление за сметка на нашите права и сега заради нови служители им плащаме нарастването на щата, с който ще продължат засилено да ни скубят, а ние си мълчим?! Местните медии с много малки изключения угодно си затварят очите и не излагат фактите пред бургазлии за ставащите нарушения, за които носи отговорност директор на ОП „СИПГ“ Живко Иванов.

Време е да се поразрови някой компетентен орган, облечен в подходящата власт и права, из това блато, наречено ОП „СИПГ“, и да разбере простата истина, която със своя репортаж „Господарите на ефира“ ни показаха, а тя е, че нещата не функционират правилно и вероятно някой се облагодетелства.

Такава е простата истина от размислите и страстите върху отчета на Бюджет 2011.

Приходите от глоби и санкции са 686 000 лв., т.е. всеки жив бургазлия е платил поне по средно по 3.42 лв. през 2011 г. като глоба или санкция...

Навсякъде в големите градове в страната се отчита бум в посещаемостта на театралните представления, а в ДТ „Адр. Будевска“ имаме спад в сравнение с 2010 г. с цели 2,75 пъти...

Така е и в Кукления театър и Оперно-филхармонично дружество.

Общински дълг- В отчета е отразено нивото на общински дълг в размер на 21 373 400 лв. от двата банкови заема от 16 млн. лв. и 10 млн. лв., но има и други, като не поставям вътре заема за интегриран градски транспорт за 19 793 963 лв. Общата сума на кредитите става 41 167 363 лв. или задлъжнялостта на всеки жител на Бургас е средно по 205, 56 лв.?!

Малко ли е това или много всеки може да прецени сам, но тези пари ще трябва да ги плащаме ние с повишените размери на местните данъци и такси за години напред...

Христо ТОДОРОВ

Редакцията на „Под лупа“ се извинява за евентуални пропуски и грешки. Засегнатите имат право на отговор.