Родна картинка. Няма институция, която да защити поне това право на инвалидите да паркират на определените за тях места

Иван Костов

Родна картинка. Наред с ненаказаното преминаване на червено, превишената скорост, отнемането на предимство, сред наглеците шофьори, независимо от класовата им принадлежност е все "по-модерно" заемането на определените за хора с увреждания паркоместа пред големите търговски вериги /а и навсякъде, където ги има/. Независимо, че тези места са обозначени с табели, чието неспазване е нарушение, няма институция, която да защити поне това право на инвалидите, граждани на една от най-стабилните държави в Европа.......Между другото едно такова неправомерно паркиране в не толкова стабилната Австрия, коства на собственика на автомобила на минутата 2000 евро в полза на Общината и кандидати да ги дадат там няма...Питам се толкова ли не може да се сложи по един общински служител на минимална заплата по паркингите и цял ден да събира пари....Г-н Николов, само Вашата намеса за по-сериозно отношение на отговорните лица може да реши проблема и защити хората с увреждания ! В същото време е абсолютно неправилно разрешеното неограничено във времето паркиране по тези паркоместа на автомобилите на същите тези хора. Във всички градове това време е 4 часа, а в Бургас много хора ги имат за собствени. И още нещо - голяма част от картите за паркиране са фалшиви и невалидни, което изисква незабавно тяхната подмяна с осъвременен модел.....На снимката - и петте места за хора с увреждания днес бяха заети от автомобили на яръм-тарикати.

Фейсбук