Русия продължава съветската традиция на пълната профанизация на самата демокрация

Иво Инджев

Някогашният лаф, който дори не беше виц, а отражение на самата реалност, обобщаваше риторично “качеството” на всичко съветско: “филмът хубав ли е или е съветски?”, иронизираха българите. Георги Марков споменава това българско отношение към нашите победители в своите “Задочни репортажи от България”.

Днес в Русия продължават съветската традиция. Във връзка с измисления като подкрепа за властта референдум там поставиха въпроса така : “Това е ли демокрация или става дума за Руската Федерация”? https://hueviebin1.livejournal.com/474294.html

Снимките, разпространявани в руското виртуално пространство, говорят сами за себе си що за подигравка с висшата форма на демокрацията под формата референдум организираха в Русия. 

Дори не става дума за имитацията на демокрацията във федерацията, а за пълната безчувственост на голяма част от нацията, подложена на профанизация в името на властовата стабилизация. 

Колко трябва да си опериран от чувство за срамната реалност, за да лепнеш на фона на мизерията лозунг прокламиращ гордо “Това е нашата родина”!

Или безропотно да следваш указанията да организираш избирателни секции в храсталака на земята, на тротоара, нашарен с указания с тебешир как да се “влиза” и “излиза” от …светлата стаичка.

И що за “изобретателност” е да раздаваш като за бог да прости евтина храна на гласувалите в Тамбов?

Не случайно сред коментарите на зевзеците има и такъв, според който навлечените с предпазни облекла срещу вируса организатори на изборите приличат на санитари в лудница. При това някои от тях дежурят край символичната за случая въртележка на детска площадка сякаш за да подчертаят още повече инфантилизма на ситуацията.

А връх на “технологичния” принос в осъществяването на гласуването е превръщането на каросерията на праисторически раздрънкан камион в секция.

Всичко това не може да се измисли специално, освен ако не е “сделано в РФ”.
Налудно е като във веселата песничка за лудите жаби, но е факт!