Руският генерал Андрей Зайончковски - провалил се руски кандидат завоевател на България през 1916г., тежко разгромен от Трета българска армия

 
Руският генерал Андрей Зайончковски - провалил се руски кандидат завоевател на България през 1916г., тежко разгромен от Трета българска армия с неговия 47-и корпус в поредица сражения от Добрич до Кубадин в Добруджа периода септември-октомври 1916г.
После е уволнен и става ''историк'' (руски и болшевишки), издигнал се до ''професор'' от Военната академия ''Михаил Фрунзе'' в Москва, който чак до смъртта си през 1926г., се разболява от много тежка форма на амнезия - нищо не си спомня от боевете срещу Трета българска армия в Добруджа, поради което неговите многократно преиздавани ''истории'' (Мировая война (1914-1918), Москва, 1924-І изд., 1931-ІІ изд., 1938-1939-ІІІ изд. в 3 тома) просто трябва да отидат на боклука като фалшификации !
Този провален руски военачалник и набеден ''историк'' поставя една много последователна традиция в руско-съветската историография на пълно мълчание относно войната на Русия срещу България в периода от 5 октомври 1915г. до капитулацията на Русия пред България и Централните сили в Брест-Литовск на светлата за всички народи в Източна Европа дата 3 март 1918г. На снимката като всеки провален руско-съветски военачалник отличията му са в изобилие!
 
Фейсбук