You are here

Руснак присвоил 86 апартамента в Кранево на стойност 11 милиона

В Окръжния съд в Добрич започна дело срещу руски гражданин, обвинен за длъжностно присвояване в особено големи размери, представляващо особено тежък случай, съобщиха от пресцентъра на съда. Делото се гледа в отсъствието на подсъдимия, който се намира извън пределите на страната.

Той е бил редовно призован и не е посочил уважителни причини за неявяването си. Съдебният състав е преценил, че неявяването на подсъдимия няма да попречи за разкриване на обективната истина по делото и е разпоредил производството да протече задочно.

Срещу 61-годишния А. К. е повдигнато обвинение за това, че на 16 февруари 2015 г., в Балчик, като длъжностно лице, е осъществил привидна сделка и присвоил чужди вещи, собственост на търговско дружество – 86 апартамента, намиращи се в жилищен комплекс в село Кранево, на стойност 11 460 615 лева. 

Според обвинителния акт на 22 януари 2015 г. подсъдимият бил освободен от длъжността "управител“ на дружеството, но преди това обстоятелство да бъде вписано в Търговския регистър той се разпоредил с имущество на търговското дружество. Деянието било извършено чрез друго лице, което било упълномощено от подсъдимия да сключи договор за покупко-продажба на апартаментите. Сделката била изповядана пред нотариус в Балчик.

Апартаментите били продадени за обща цена от 775 000 лв. на дружество-купувач, със седалище и адрес на управление в Република Белиз. В обвинителния акт се посочва, че според изготвена в хода на разследването съдебно - оценъчна експертиза към датата на продажбата пазарната стойност на апартаментите възлизала на 5 859 719 евро, с левова равностойност от 11 460 615 лева. Делото се гледа по общия ред с призоваване на всички свидетели и вещи лица.

https://www.faktor.bg/bg/articles/obshtestvo/zakon-i-red/rusnak-prisvoil-86-apartamenta-v-kranevo-na-stoynost-11-miliona