You are here

Сан Стефанска България, уж освободена на 3.03.1878г. е всъщност ОКУПИРАНА ''Руско-дунавска ОБЛАСТ'', т. е. руски балкански протекторат, подготвен да стане бъдеща руска губерния.

Янко Гочевъ

Димитър Петков - виден български политик, успешен кмет на София и министър-председател на България (1906-1907), ярка фигура на Стамболовистката партия в Княжество България. Той е вторият човек в партията, след безспорния й лидер Стефан Стамболов и същевременно негова ''дясна ръка''. Загубил е едната си ръка като опълченец в боевете срещу турците. Това, че е еднорък не му пречи да удря тежко по враговете на България, бранейки нейната свобода и независимост, брутално газени от основния й враг Русия.
Димитър Петков е изявен революционер и опълченец, а през втората половина на живота си - политик и държавник. Изключителен публицист с много остро перо. Автор е на много статии, в които защитава България и изцяло разобличава имперската агресивна политика на Русия, поставила си за цел унищожението на България. 
През 1893г. Димитър Петков е автор на предговора към сборника със секретни руски документи ''ОКУПАЦИОНЕН ФОНД ЗА СЪЗДАВАНЕ НА РУСКО-ДУНАВСКАТА ОБЛАСТ'' - укрит и до днес от казионната историография, която не желае да използва тези автентични руски документи, за да не лъсне истината, че така наречената Сан Стефанска България, уж освободена на 3.03.1878г. е всъщност ОКУПИРАНА ''Руско-дунавска ОБЛАСТ'', т. е. руски балкански протекторат, подготвен да стане бъдеща руска губерния.
Заради цялостната си дейност в полза на България и разкриването на истината за руската антибългарска политика през 1907г. Димитър Петков става жертва на поръчково убийство, дело на предателите русофили. Той е вторият лидер на Стамболовистката партия след самия Стефан Стамоблов, жертва на политическо убийство, в което личи дългата ръка на Русия.

http://www.promacedonia.org/ofrdo/okupacionen_fond_na_rusko_dunavska_obl...