Световната мрежа стана на 30 години

Създателят на World Wide Web Тим Бърнърс-Лий за това, че промяната към по-добро е във всеки от нас

 

Тим Бърнърс-Лий е английски компютърен специалист и физик, който е основоположник и създател на световната мрежа (World Wide Web). Във връзка с 30-годишнината от рождения ден на WWW, той дава своя поглед към бъдещето на мрежата с текст, публикуван едновременно в Wired и в сайта на създадената от него Фондация „World Wide Web”:

Днес, 30 години от моето предложение за система за управление на информацията, половината свят вече е онлайн. Това е както повод да отпразнуваме колко далеч сме стигнали, така и възможност да помислим за това колко по-далеч трябва да отидем.

Мрежата се превърна в обществен площад, библиотеката, лекарски кабинет, магазин, училище, студио за дизайн, офис, кино, банка и още толкова много неща. Разбира се, с всяка нова функция и всеки нов уебсайт разделението между тези, които са онлайн, и тези, които не са, нараства все повече. Още по-наложително става да направим мрежата достъпна за всички.

Мрежата създаде възможности, даде глас на маргинализирани групи и улесни ежедневието ни, но тя също така създаде възможности за измамници, даде глас на онези, които сеят омраза, и улесни извършването на всички видове престъпления.

На фона на новинарските истории за това как мрежата се използва за лоши цели, разбираемо е защо мнозина са уплашени и несигурни дали тя наистина е сила за правене добро. Но с оглед на това как мрежата се промени през последните 30 години, ще бъде пораженческо и прозаично да предположим, че мрежата, каквато я познаваме, не може да бъде подобрена в следващите 30 години.

Ако сега се откажем от идеята да изградим по-добра световна мрежа, тогава не тя ще ни е провалила, а ние нея.

За да се справим с всеки един проблем, ние трябва ясно да го очертаем и разберем. В общ план виждам три източника на дисфункция, които оказват влияние върху мрежата днес:

  • Преднамерени, злонамерени цели, каквито са финансираните на държавно ниво хакерски атаки, престъпното поведение и онлайн тормоза.
  • Системен дизайн, който създава погрешни стимули за сметка на стойността на потребителя. Такива са базираните на рекламите модели за печалба, които възнаграждават кликбейта и масовото разпространение на дезинформация.
  • Неумишлени негативни последствия от иначе добронамерени идеи. Такива са оскърбителните и поляризирани тон и качество на онлайн дискусиите.

Докато пълното заличаване на първата категория е невъзможно, можем да създадем както закони, така и код, които да минимизират това поведение – така, както винаги сме правили офлайн. Втората категория изисква от нас да преосмислим дизайна на системите по начин, който да промени стимулите. Последната категория налага изследвания, чрез които да бъдат разбрани настоящите системи и модел, възможното създаване на нови такива или промени в тези, с които вече разполагаме.

Не може просто да обвиниш едно правителство, една социална мрежа или човешкия дух. Опростеният наратив носи риска от това да хабим енергията си в преследване на симптомите на проблемите, вместо да се фокусираме върху причините за тях.

За да се справим, трябва да се съберем в една глобална уеб общност.

В ключови моменти, поколенията преди нас са впрягали сили, за да работят заедно за едно по-добро бъдеще. С Всеобщата декларация за правата на човека различни групи хора имаха възможност да се съгласят с основни принцип. С  Женевските конвенции по морско право и т.нар. Договор за Космоса ние съхранихме тези нови простори в името на общото благо. И сега, когато мрежата преоформя нашия свят, по същия начин носим отговорността да направим така, че тя да бъде възприета като човешко право и да бъде развивана за общественото добро.

Именно заради това „Уеб фондацията” работи с правителства, компании и граждани, за да създаде нов Договор за мрежата.

Началото на този договор беше дадено на „Web Summit” в Лисабон, където група хора се съгласиха, че трябва да установим ясни норми, закони и стандарти, които да заздравят мрежата. Тези, които подкрепят договора, одобриха неговите основни принципи и заедно работят по специфичните ангажименти във всяка една област. Нито една група не трябва да прави това сама и всяко предложение ще бъде оценено. Правителства, компании и граждани допринасят към идеята и целта ни е да имаме резултат по-късно тази година.

Правителствата трябва да „преведат” законите и регулациите в дигиталната епоха. Те трябва да подсигурят, че пазарите ще останат конкурентноспособни, иновативни и отворени. Имат отговорността и да бранят правата и свободите на хората онлайн. Имаме нужда от защитници на отворената мрежа в правителствата – държавни служители и хора на изборни длъжности, които ще предприемат действия, когато интересите на частния сектор застрашава общественото благо.

Компаниите трябва да направят повече, за да гарантират, че преследването на краткосрочни печалби от тяхна страна няма да е за сметка на човешки права, демокрацията, научните факти или безопасността на обществото. Платформите и продуктите трябва да бъдат създавани така, че да се взимат предвид фактори като поверителност, многообразие и сигурност.

Тази година видяхме редица служители в технологични компании, които възроптаха и поискаха по-добри бизнес практики. Трябва да окуражаваме този дух.

И най-важното – гражданите трябва да търсят отговорност на компаниите и правителствата за ангажиментите, които те поемат, и да изискват от тях уважение към мрежата като глобална общност, в чиято сърцевина стоят хората.

Ако не избираме политици, които бранят свободния и отворен интернет; ако не изпълним своята част, за да насърчим конструктивните, ползотворни разговори онлайн; ако продължим да кликаме върху „Съгласен съм”, без да изискваме да се спазват правата ни що се отнася до личните ни данни, така ние ще бягаме от отговорността си да превърнем тези проблеми в приоритетни за нашите правителства.

Борбата за мрежата е една от най-важните каузи на нашето време. Днес половината свят е онлайн. По-спешно от всякога е да подсигурим, че другата половина няма да остане офлайн и че всеки ще помага за една мрежа, която прокарва равенство, възможности и креативност.

Договорът за Мрежата не трябва да е списък с бързи поправки, а процес, който да сигнализира промяната в това как разбираме връзката си с нашата онлайн общност. Трябва да е достатъчно ясен, за да може да служи като пътеводна светлина по пътя напред, но и да е достатъчно гъвкав, за да се адаптира към скоростните промени в технологиите. Това е нашето пътуване от дигитално юношество към едно по-зряло, отговорно и всеобхватно бъдеще.

Мрежата е за всички и заедно ние имаме силата да я променим. Няма да е лесно. Но ако помечтаем малко и поработим много, може да я превърнем в това, което искаме.

https://www.webcafe.bg/id_1076385141_Svetovnata_mreja_stana_na_30_godini...