You are here

Секачите на Чичо Митко отрязаха поредните дървета в морската-част трета

Днес забелязах и нови три млади дървета станали на дърва заради неизвестни причини в морската градина близо до останалите отсечени 14 дървета ...

Дърветата са млади и не личи да са били болни или опасни, но ...

С това сметката е 17 отсечени дървета в морската градина зад капаните ...

Дали кметуването на такъв вид местен управник е добро при отсечени хиляди дървета из Бургас не се наемам да давам оценки вместо други, но аз смятам, че е определено цинично ... Има си кадри, те да се оправят, а кормчията води бараката на някъде ...

Иначе колажът от Фейсбук е предал нещата точно и ясно ...

"Под лупа"