You are here

Славчо Трънски към партизаните - спрете грабежа!

„Офицерството в казармите останали след 9 септември т.г.(1944г., бел.ред.) да бъдат веднага уволнени ... ВЕДНАГА ДА БЪДАТ ЗАМЕНЕНИ С ИСТИНСКИ НАШИ ЧЕСТНИ И ДОБЛЕСТНИ ПАРТИЗАНИ.“ Резолюция на Комитета на ОФ при Стреврешка община на еленска околия, 10 декември 1944 г. Месец по-рано Славчо Трънски произнася пламенна реч в защита на българското население. Този път негов враг не е фашизмът, а тъкмо тези “честни и доблестни партизани“, които не спират да безчинстват и да изтезават българското население с набезите си дори след 9 септември 1944 г. Чуйте обръщението на Трънски, излъчено по радио "София" в началото на ноември 1944г.