След вчера ...

Nikolay Slatinski

В предходния статус споменах Ефекта Дънинг-Крюгер.
Ето характерните черти на страдащия от Ефекта на Дънинг – Крюгер некомпетентен ръководител:
1. Той не може да осъзнае нивото на своята некомпетентност.
2. Той се самооценява като много компетентен.
3. Той смята, че щом му поверят компетенциите, присъщи за дадена позиция, той веднага придобива и компетентностите, необходими за тази позиция.
4. Той е доказателство, че невежеството дава много повече самоувереност, отколкото знанието.
5. Той не може да разбере компетентността на своите подчинени.
6. Той е твърде склонен да се обгражда от некомпетентни съветници и обслужващ персонал.
7. Той разглежда решенията си като единствено правилни и изобщо не се съмнява в тях.
8. Той смята компетентността на своите служители като проява на нелоялност и заплаха по отношение на самия него.
9. Той винаги избира да се освободи от компетентните хора, вместо да се вслуша в техните съвети, предложения, несъгласия и възражения.
10. Той не иска да види реалността в дейността, която управлява, а живее в своя, измислена реалност, в която нещата са добре и стават все по-добри.

 Профил във Фейсбук на Nikolay Slatinski