Служебното правителство отмени три решения на кабинета ''Петков''

Служебният кабинет отмени три решения на редовното правителство, съобщиха от пресцентъра на Министерския съвет. 

Отменено е решение на кабинета "Петков" от 5 май, с което безвъзмездно се прехвърлят държавни имоти на община Ямбол.

С това решение община Ямбол получава бившите "Пехотински казарми", които ще станат паркови зони за отдих, спорт с "добре развита игрова среда и възможност за осъществяване на социални и културни мероприятия и развлечения".

Друго решение, което служебното правителство на Гълъб Донев отменя, се отнася до организацията по процеса на разговори за присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие. От МС посочват, че заради важността му кабинетът ще го разгледа отново на следващото си заседание. 

Третото отменено решение е одобрен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за пазарите на финансови инструменти. 

От МС правят уточнението, че трите решения са приети от МС с направените в тях изменения, допълнения и уточнения.

По приетите актове вносителите не са подготвили и представили окончателни текстове и не са представили преработени мотиви, допълват оттам. 

https://offnews.bg/politika/sluzhebnoto-pravitelstvo-otmeni-tri-reshenia...

Tags: