You are here

Случаят с харизаните заради политическа сделка 8 милиона, без да си дава сметка за това властта, изведнъж хвърли ярка светлина върху един иначе отдавна известен факт (а към 8-те милиона на мюфтийството само за последния месец можем да добавим 35 милиона н

Nikolay Slatinski

Случаят с харизаните заради политическа сделка 8 милиона, без да си дава сметка за това властта, изведнъж хвърли ярка светлина върху един иначе отдавна известен факт (а към 8-те милиона на мюфтийството само за последния месец можем да добавим 35 милиона на футболния отбор на олигархията и 58 милиона на олигарха с футболен отбор):

В България различните контролни, данъчни, полицейски, съдебни, контраразузнавателни, финансови, ревизиращи и проч. служби, прилагат законите твърде избирателно и с очебийни двойни стандарти. Те преследват със страшна сила този, когото властта преценява (понякога с легитимни аргументи), че трябва да бъде преследван, но широко си затварят очите за онзи, когото властта преценява (почти никога с легитимни аргументи), че не трябва да бъде "пипан".
По този начин българите се делят на две категории - едните, за които законите важат абсолютно, и другите - за които законите важат относително.
Едните могат да бъдат с разкатана, както се казва в Пернишко, фамилия; другите могат да бъдат с "шапка на тояга", отново както се казва в Пернишко.
Така постепенно ние започваме да живеем в пост-моделен вариант на Фермата на Оруел, когато някои са равни, други са по-равни, а трети са по-по-най-равни. Първите попадат със страшна сила под ударите на закона и държавата използва цялата си мощ, за да ги държи в сляпо подчинение. Вторите живеят с усещането за безнаказаност, но за да продължат да живеят с такова усещане, трябва да слушкат и папкат и да заделят където трябва комуто трябва колкото трябва. А третите определят кои да са първите и кои вторите...

Фейсбук