Списъкът на Петков от „Гугъл“ бил 588 страници, доказателствата на Рашков – 6 страници

Върховна касационна прокуратура прекратява разследването за част от лицата, които Кирил Петков занесе в своя списък. Той беше съставил такъв с 19 имена в него, като данните за „престъпления“ заяви, че са събирани от „Гугъл“. Оказва се, че събраните материали от интернет наброяват 588 страници. Прокуратурата поиска данни от МВР, които са в разследващия орган, но са представили едва 6. С цели две повече са изпратили от Държавна агенция „Национална сигурност“. От НАП на Румен Спецов и ГДБОП пък не са постъпили никакви материали.

„Липсата на информация от органите на МВР сочи, че същите не са предприели необходимите по закон действия по разкриване на евентуално извършени престъпления от лицата, посочени от г-н Кирил Петков“, допълват от държавното обвинение.

Ето и цялото съобщение на прокуратурата:  

Във връзка с извършвана по реда на чл. 145 от ЗСВ проверка относно предоставени от министър-председателя Кирил Петков медийни публикации в общ обем от 588 страници, свързани с 19 лица, на 10.02.2022 г. Върховната касационна прокуратура (ВКП) изиска от Министерство на вътрешните работи и от други правоохранителни органи и служби за сигурност, част от изпълнителната власт, пълна информация за лицата, както и дали и какви действия са предприели спрямо същите съгласно законовите им правомощия.

Към момента във ВКП е постъпил следния обем от информация, както следва: от министъра на вътрешните работи – 6 стр. (шест страници), от Държавна агенция „Национална сигурност“ – 8 стр. (осем страници), както и от Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

Въпреки указания срок от наблюдаващите прокурори за предоставяне на информацията до 17.02.2022 г., такава все още не е постъпила от ГДБОП-МВР и Централно управление на НАП. В тази връзка са изпратени напомнителни писма за предприемане на съответните действия и изпращане незабавно във ВКП на изисканата информация. Институциите са предупредени за отговорността им по чл. 405, ал.1 от ЗСВ при неизпълнение на разпореждане на прокурор, дадено по съответния ред.

След анализ на постъпилите до момента материали се установява, че по отношение на част от лицата, посочени от министър-председателя, липсва каквато и да е информация. Съгласно Конституцията и законите на страната разкриването на престъпления е правомощие на изпълнителната власт, в частност на МВР, които при установяване на данни за извършени престъпления следва незабавно да уведомят прокуратурата. Липсата на информация от органите на МВР сочи, че същите не са предприели необходимите по закон действия по разкриване на евентуално извършени престъпления от лицата, посочени от г-н Кирил Петков.

Списъкът на Петков от „Гугъл“ бил 588 страници, доказателствата на Рашков – 6 страници | Закон и ред | Tribune.bg