Сталин предлага на Турция парче българска територия в замяна на нейния неутралитет в предстоящото "освобождаване" на България.

Радо Ковачев

Сравнително отскоро, от година - две насам, българските русофилистици разпространяват някаква история, според която след Втората световна война Сталин ни бил спасил от разпокъсване между съседни държави (всеки път различни, но най-често фигурира Турция).
Документи или някакви други доказателства, естествено, не показват. Не разкриват и източника, от който черпят информация, поради което ни остава само да гадаем откъде им е спусната тази история. Това е напълно нормално, защото тази история е чиста лъжа, а за лъжите доказателства няма, има срещу тях.
Русофилистиците действат точно като техните македонистки креатури - откъсват парче историческа истина, подменят имената на участниците в него и от чистата история, която противоречи на българофобската им идеология, сътворяват угодна и полезна лъжа.
В този случай са взети реалните събития след Първата световна война, като е сменено името на американския президент Уудроу Уилсън с това на Сталин. Америка спасява победената България от плана "Венизелос" и разпокъсване между съседните ни държави.
Да, именно на омразната им Америка дължим съществуването си след Първата световна война.
А във Втората световна война любимите им Русия/СССР/Сталин предлагат на Турция парче българска територия в замяна на нейния неутралитет в предстоящото "освобождаване" на България.
Това е историята, т.е. това, което наистина се е случило. Тяхното не е нищо повече от свободни съчинения, измислици - премислици за умствено изостанали.
 
Фейсбук