You are here

Стимулатор за корупционни практики

Наредбата за преместваемите обекти на Община Бургас стимулира корупционните практики

Общинският съветник от ДБГ Живко Табаков поиска създаване на временна комисия, която да работи върху цялостното пренаписване на Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на община Бургас.

 

В докладна-записка до Общински съвет-Бургас Табаков предлага в комисията да вземат участие съветници от абсолютно всички политически сили, 2-ма представители на НПО-та и 4-ма представители на общинска администрация с необходимата квалификация. Те ще имат два месеца от влизане в сила на настоящото решение, за да изработят проекта за Наредба.

„Считам за нужно и спешно изготвянето на нова Наредба с активното участие на представителите на дребния и средния бизнес в Бургас, каквото желание те нееднократно са заявявали. Коректно е да се отбележи, че на няколко пъти се правиха опити за сближаване на позициите на страните по казуса, но без реален краен резултат”, пише в докладната Табаков.

Той припомня, че от Асоциацията за защита на малкия и среден бизнес заведоха дело в Бургаския административен съд срещу два от текстовете на Наредбата, приети в началото на годината на сесия на Общински съвет. Те са свързани със състава на Комисията, разглеждащ подадените заявления за издаване на разрешителни за поставяне на сезонни обекти, и критериите, по които се отдават обектите.

„Тези действия от страна на бизнеса дават ясен сигнал, че Наредбата в сегашната й формулировка не само че не се възприема, но и създава възможности за корупционни практики, усещане за непрозрачност и пристрастни оценки от страна на Комисията, разглеждаща постъпилите заявления”, мотивира се още общинският съветник.

През месец април Живко Табаков внесе промени в действащата Наредба, които засягаха най-вече улесняването на процедурата по кандидатстване за обекти по чл. 56, разграничаване между „сезонни” (за продажба на стоки и услуги със сезонен характер) и „срочни” (маси, декоративни елементи, чадъри и слънцезащитни устройства за обслужване на питейни заведения и заведения за хранене и развлечение) обекти, както и по-ефективна работа на Комисията. Тогава предложените текстове бяха отхвърлени от мнозинството с мотива, че е нужно цялостно пренаписване на Наредбата, тъй като коригирането на отделни членове и алинеи не е само неработещ вариант, но и до голяма степен вреден за бизнес климата в Бургас.

„Наредбата в сегашната й формулировка не само че не се възприема, но и създава възможности за корупционни практики, усещане за непрозрачност и пристрастни оценки от страна на Комисията, разглеждаща постъпилите заявления“, категоричен е общинският съветник.

Да не забравяме обаче, че властта е на ГЕРБ, благата са за тях и техните избиратели, а последствията за всички бургазлии ...

"Под лупа"