Строежът на Румен Гайтански-Вълка до язовир "Искър" ще бъде съборен

https://www.dnevnik.bg/bulgaria/2021/06/17/4222869_stroejut_na_rumen_gai...

Максим Караджов

Незаконният строеж на Румен Гайтански-Вълка в Държавно ловно стопанство "Искър" да бъде съборен, нареди главният архитект на София Здравко Здравков. В заповедта е даден 60-дневен срок за доброволното й премахване от фирмата-инвеститор "Био майнинг" АД, която е собственост на фирми, свързани с Гайтански. Ако това не стане, ще се пристъпи към принудително събаряне на сградата. Тя е висока 11 м и е със застроена площ от 1490 кв.м.

 

Последната направена проверка от 15 април от екип на "Строителен контрол" на район "Панчарево", на чиято територия се намира част от ловното стопанство, отново е констатирала, че сградата е построена през 2020 г. без одобрени инвестиционни проекти и без разрешение за строеж. Тя е стоманобетонна, стените са тухлени зидове, а заради денивелацията на строежа е изградена и подпорна стена с дължина около 100 м. Строежът е до старата ловна хижа, посещавана от Тодор Живков.

 

Така за пореден път контролните органи се убедиха в информацията, дадена първо от Владислав Панев, съпредседател на Зелено движение и депутат от "Демократична България" в 45-то Народно събрание. Той сигнализира на 3 август 2020 г. за незаконния строеж в ловното стопанство. Върховната административна прокуратура се сезира по сигнала и разпореди на Дирекцията за национален строителен контрол (ДНСК) и на Министерството на земеделието, храните и горите да извършат проверка.

 

ДНСК препрати произнасянето по случая към Столичната община, тъй като обектът е IV категория, а те се занимават само с незаконни строежи от I и II категория. Според Закона за устройство на територията заповеди за събаряне се издават от кмета на общината, но Йорданка Фандъкова упълномощи за тази отговорност главния архитект на София. От август 2020 г. бяха извършени няколко проверки, издадени констативни протоколи за липса на строителни книжа на обекта, но строителството на сградата продължи през есента и зимата.

 

В заповедта си арх. Здравков посочва, че строежът е извършен от "Био Майнинг" АД, съгласно договор за съвместна дейност с ДЛС "Искър". Той е за срок от 15 години и е подписан на 23 юни 2016 г. Направените възражения от ловното стопанство и от фирмата-строител срещу констативния протокол на район "Панчарево" за липсата на документация на строежа "не представляват доказателства за законност на строежа и не са уважени".

 

Фирмата-строител оспорва протокола на "Панчарево" като твърди, че това не бил нов строеж, а ремонт на стара техническа работилница на същото място с площ 1340 кв.м. Затова нямало нужда от разрешения и одобрени проекти.

 

Съгласно заповедта "Био майнинг" АД трябва да премахне доброволно незаконния строеж в срок от 60 дни, който тече от 16 юни. При неспазване на срока сградата ще бъде съборена принудително. Даден е 14-дневен срок за обжалване на заповедта, от който засегнатата страна вероятно ще се възползва. Това ще забави процедурата по премахването, тъй като ще се заведе съдебно дело.

 

"Био майнинг" през 2019 г. получи индиректно около 150 млн. лв. от Българската банка за развитие, съобщи "Капитал".