Създаването на марксисткото учение е било нужно на финансовия елит, но финансирането на Карл Маркс било тайно.

За да разберем хода на историята след болшевишката революция 1917 г. трябва да знаем, какъв всъщност е създаденият от Карл Маркс марксизъм, защото много тайни на това учение още не са разкрити. По времето на комунизма, марксизмът се преподаваше във всички в

Вуз-ове, и по старото поколение има представа за него, но главните му цели са малко по-различни от това, което знаем.

Ще се позова на работата на проф. Ентъни Сатън (може да се намери в интернет), който много години работил в архива на Държания департамент на САЩ, с много разсекретени документи от онова време. Неговите изводи са потвърдени с многобройни документални свидетелства.

Първо, марксизмът е теория, създадена по поръчка на „англосаксонския и германския”  финансов елит. Карикатурата от корицата на книгата, на талантливия художник и писател Робърт Майнър, издадена още 1911 г. много точно изобразява главната същност на марксизма. На нея е нарисуван брадатият, сияещ Карл Маркс, стоящ на Уол-стрийт с книгата «Социализмът» под мишница, и приемащ поздравленията на финансовите светила: Дж. П. Морган и партньора му Джордж У. Перкинс, самодоволния Джон Д. Рокфелер, Джона Д. Райан от «Нешънъл Сити Бенк» и на втори план — Теди Рузвелт, известен със знаменитите си зъби. А Уол-стрийт  е украсена с червени знамена. Ликуващата тълпа и летящите във въздуха шапки намекват, че Карл Маркс е бил доста популярен сред финансистите в Ню йорк.

Сътрудничеството на Карл Маркс с банкерите от Уол-стрийт започнало много отдавна, още от написването на «Манифеста на Коммунистическата партия» 1848 г. Може да се каже, че той е бил нает за изпълняване на точно определена задача — създаването на самото марксистко учение, което е било нужно именно на финансовия елит. Но финансирането на Карл Маркс било тайно, за да се скрият истинските цели на това учение. Посредник или свързващо звено между банкерите от Уол-стрийт и Карл Маркс бил луизианският пират Жан Лафит - агент и шпионин на американските банкери. Ето извадка от дневника му: «Никой не знаеше истинските причини за моето пребиваване в Европа. Аз открих сметка в парижка банка, за финансиране на двама млади мъже, - господата Маркс и Енгелс. На тях трябваше да се помогне за осъществяване на революцията на работниците в целия свят. Те сега работят над нея».

Но финансирането на рабоата на К. Маркс идвало и от  ”други” източници, в т.ч. и от Германските банкери. Което говори, че финансовите елити на Германия, Франция, Англия и САЩ, вече отдавна са свързани помежду си, и че това е техен общ проект. И това, което виждаме сега в Украйна, също потвърждава свързаността им. А знаем също и че, знаменитият вестник «Искра» се е издавал в Европа, а чак после се е пренасял по различни пътища в Русия, за да подготвя революцията там.

И сега възниква въпроса: каква е била главната цел на този проект? Нека видим изложените в Манифеста на Комунистическата партия, цели. Ето ги неговите 10 основни точки:

1. Отнемане на земеделската собственост...
2. Висок прогресивен данък.
3. Отменяне правото за наследяване.
4. Конфискация на имуществата на всички емигранти и метежници.
5. Централизация на даването на кредити в ръцете на държавата, посредством  национална банка с държавен капитал и с изключителен монопол.
6. Централизация на целия транспорт в ръцето на държавата.
7. Увеличаване на държавните фабрики и средствата за производство...
8. Еднаква задължаителност на труда за всички, и създаване на промишлена армия, особено в землделието.
9. Обединение на земледелието с промишлеността и съдействие за постепенно отстраняване на различията между градовете и селата
10. Обществено, безплатно възпитание на всички деца... Съединяване на възпитанието с материалното производство и т.н.».

И в СССР всичко това беше изпълнено.

И къде виждате тук интересите на обикновения народ? Няма ги, защото същността е в друго. За финансовия елит, главна заплаха е ниската и средна класа собственици, т.е. тези, които Маркс е нарекъл ”буржоазия” и ”капиталисти”. Но нали и самият капиталист също се труди и плаща данъци, за разлика от управляващия финансов елит, който не произвежда нищо, но постепенно овладява всичко.

И точно за унищожаването на тази ниска и средна класа собственици, е била нужна революцията, а работническата класа е само инструмент за постигане на тази цел.

Така че, марксизмът е средство за заздравяване властта на елита. Марксизмът не си поставя за цел да облекчи страданията на бедните или да способства за прогреса на човечеството.

 

Но това не е единствената цел. Ето още една извадка от дневника на Лафит: «...Аз изкрено помагам на тези двама млади мъже. Надявам се че плановете им ще се превърнат в цялостна доктрина, която ще съкруши основите на световните династии и ще ги предаде за изяждане на низшите маси. И аз се моля за това».

Т.е. марксизмът е инструмент за разрушаване и унищожаване на световните династии, а съвсем не за някакво съзидание.

Но има и още по-глобална цел  — победа на една световна революция, т.е. установяване на единна, почти абсолютна власт над цялата земя, мечтата на много велики завоеватели .

И както  знаем, именно Троцки, представителят на банкерите, най-последователно е осъществявал този глобален проект.

А дали са се отказали днес световните финансови елити от този проект за световно господство? Както виждаме — не. И събитията в Украйна го подтвърждават.

Виктор Шелест, 
Центральное информационное агентство Новороссии 
Novorus.info

 

http://novorus.info/news/analytics/37204-voyna-na-ukraine-chast-11.html#sel=33:1,35:1

Превод Григор Симов
http://grigorsimov.blog.bg/politika/2015/07/01/skritata-syshtnost-na-mar...