You are here

Сърбия спря корупцията и логично ни изпревари по инвестиции

Румен Гълъбинов

И Сърбия изпревари България по привлечени преки чуждестранни инвестиции.

 

Въпреки твърде далечните си европерспективи западните ни съседи вложиха усилия да създадат регулаторна рамка за благоприятен бизнесклимат. И резултатите вече са налице - така те се превръщат в привлекателна държава за правене на бизнес на Балканите.

Сърбите положиха усилия за ограничаване на корупцията, намаляване на бюрократичните процедури и засилване ефективността на администрацията.

Това са фактори, които са решаващи за избора на място за инвестиции. Те са и обяснението защо през последните години чуждестранните вложения заобикалят България като място за развитие на нови производства. 

Ето още няколко съществени разлики между нас и тях.

Сърбия постави ударение върху борбата с корупцията и престъпността, като дори се дава на инвеститори субсидия за работно място.

Важен приоритет им е също образованието и свързването на всички нива на образователната система с икономическите потребности на държавата.

Преките чужди инвестиции просто и занапред ще продължат да заобикалят България, ако проблемът с корупцията не бъде разрешен сега и веднага. Икономиката ни е заплашена да продължи своето изоставане в близките години, но този път ще бъде бързо изпреварена от съседите си. Когато корупцията на върха е безнаказана, всички останали неизбежно се корумпират. Така страда цялата икономика.

https://offnews.bg