You are here

Сътресения: ПОБЯГВАТ ОТ ТРЕТИЯ СВЯТ И РУСИЯ!

Grigor Lilov

**** Норвежкият пенсионен фон - най-големият в света ще разчисти вложенията си в рублеви облигации и такива на Третия свят

Активите му са 1 трилион долара. Фондът не дава обяснения защо ще продаде всички от тях, които се отнасят до Третия свят и Русия - както вложенията във валути и правителствени дългове, така и тези в корпоративни книжа.

Една от големите му инвестиции е в дългови облигации на руското правителство, вкл. и деноминирани в рубли. Вероятната сума само по този бонд е около 3 млрд. Тя е показателна не с величината си. Тревогата е около сигнала, който дава Фонда на инвеститорите и за Русия, и за останалите държави. 
По данни на някои банки - например Райфайзенбанк, делът на Фонда е около 10% от всички инвестиции на нерезиденти ((чужди фирми и лица) в руски дългови книжа.

Решението е част от променената стратегия - предвижда се активите му да бъдат базирани само в три валути - долар, евро, британски лири. 
Общата сума на промяната вероятно ще е на стойност около 140 млрд. долара, изчисляват експерти. (корпоративни ценни книга на равностойност 80 млрд., облагации в йени - на 20 млрд., правителствени дългове на страни от Третия свят и Русия - 40 млрд.)

Фондът е известен с изключително премерената си политика и внимателното отбягване на системните рискове. (той не инвестира в диктаторски държави, в оръжейни концерни и т.н.)

На руската фондова борса има спад във вложенията в руски книжа - 15% за нефтогазовата сфера, 35% - за машиностроенето, 15% - за телекомникациите и т.н. Явлението се оценява като бягство на руските капитали от самата Русия и пребазирането им зад граница. За сметка на това са нараснали вложенията в евробондове с 29%.

Фейсбук