Тази структура, нарекла се ''партия'' е ''Секция на Коминтерна'', т.е. пряко подчинена на БОЛШЕВИШКА РУСИЯ и като такава ''БЕЗУСЛОВНО ПРОВЕЖДА НЕГОВАТА ГЕНЕРАЛНА ЛИНИЯ''.

Янко Гочевъ

Из доклад на отделение ''А'' на Държавна сигурност на Царство България от края на 1941г. Характеризира се комунистическото движение в България, оглавено от БКП, тогава наречена за камуфлаж ''Работническа партия''. Много точно е посочено, че тази структура, нарекла се ''партия'' е ''Секция на Коминтерна'', т.е. пряко подчинена на БОЛШЕВИШКА РУСИЯ и като такава ''БЕЗУСЛОВНО ПРОВЕЖДА НЕГОВАТА ГЕНЕРАЛНА ЛИНИЯ''.
Две са основните задачи на ''партията'' БКП : ''промяна на държавния строй в България и създаване на съветска република по типа на СССР.''
С други думи БКП е антибългарска противодържавна престъпна структура за унищожение на България чрез смяна на държавния строй и включването й в ''империята на злото'' Съветски съюз. Крайно е време тези факти, отразени дори в руски и партийни документи да се признаят от овластените български неокомунистически историци.
Източник - АМВР, об.д. 655, л. 4-44. Публикувано в : "Коминтерна и България" (март 1919-септември 1944г.) Том II . Документи. ГУА при МС, София, 2005г. стр. 988

Фейсбук