You are here

Тайната програма на ГЕРБ 2007-85% локуми

Тайната програма на ГЕРБ 2007-85% локумиПрограмата на ГЕРБ, щедро лансирана пред избирателите в Бургас на миналите избори, изведнъж изчезна. В продължение на месеци журналисти от най-различни издания търсеха да сравнят свършеното с обещаното, но удариха на камък – програмата бе грижливо скрита от ГЕРБ, за да не може да бъде намерена от никого. Ние обаче издирихме този апокрифен документ и сега ви предоставяме база за сравнение. Четете обещаното през 2007-ма и си направете изводите за свършеното през 2011-а. В продължение на месеци ви предупреждавахме да не давате гласа си за ГЕРБ. Вижте и сега защо:

Тайната програма на ГЕРБ 2007-85% локумиУПРАВЛЕНСКА ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ НА ГЕРБ БУРГАС

Градоустройство  и инфраструктура

- добре балансирано териториално разпределение на жилищните, административните, индустриалните, зелените и другите площи на града (направен е само центърът, кварталите продължават да тънат в разруха)

- ефективна  транспортна и съобщителна комуникация между тях (няма промяна в маршрутите на градския транспорт)

- стриктно прилагане на приетите правила и стандарти за развитие  на градското пространство („наши” продължават да строят където им падне)

- създаване на комфорт и сигурност  за пешеходците (над 30 пешеходци са намерили смъртта си по бургаските улици, сред които и деца)

- създаване на  градоустройствена концепция, отворена към морето -  от Отманлий до Сарафово, открита за гражданите и  гостите на града - зона  с подходяща инфраструктура за  свободно време, почивка и спорт, без високо строителство (нищо подобно)

-  разработване на проекти за  атрактивно развитие на  Морската градина  и  крайбрежната зона и създаване на нови средища за свободно време и отдих (нищо подобно, а новите алеи в Морската градина вече се напукаха)

-  възстановяване и развитие  на парковите площи в  комплексите (не е направено, напр. – паркът в „Славейков”, срещу болницата)

- планиране на дългосрочното развитие на града чрез  проект за удължаване на централната част и създаване  на нов делови  център (не е направено)

- превръщане на старата  градска част  в архитектурен  резерват и  синя зона по модела на старите европейски градове (не е направено, с изключение на синята зона, която скубе бургазлии)

ремонт на сгради в бургас- реализация на програма  за  съхраняване и реставрация и сградите, формиращи европейската архитектура   на централната част (няма такава програма)

- изнасяне на  офисите на фирми към новия център, облекчаване проблема за  паркиране в централната част (не е направено)

-  децентрализация на  услугите и превръщане на комплексите в самостоятелни териториални единици с осигурено здравеопазване, образование, социални дейности, търговски и битови услуги,  средища за свободно време и спорт (административната структура не е пипната, комплексите продължават да бъдат на подчинение на общината)

-  преструктуриране на  съществуващите неугледни пазари и бараки  в съвременни центрове за  търговия, услуги и  свободно време (направено – събориха павилионите на хората)

-  възстановяване и обогатяване на зелената система,  реконструкция и изграждане на нови паркове и градини в  междублокови пространства, озеленяване на  кв. „Меден рудник” и крайградските територии (няма нови паркове и градинки)

- създаване на зона за отдих, спорт, свободно време и   аквапарк  к-с Меден Рудник (особено аквапарк!)

-  съживяване на мъртвите зони в града - градският унивeрсален магазин, домът за възрастни хора в ж.к. "Изгрев", градският басейн,  пустеещите сгради в центъра, подлезите, квартал "Победа" (направени са само басейни, при това некачествени. Сградите – язви, продължават да гният на пъпа на Бургас)

ремонт на сгради в бургас- проектиране и изграждане на многоетажни и подземни паркинги в центъра,  Славейков и Изгрев; Определяне на зони в центъра  за платено паркиране  с автомат или чрез SMS (да сте видели безплатни паркинги някъде, еле многоетажни?)

- отклоняване на  транзитният трафик от  града  чрез  проектиране и изграждане на ново трасе на околовръстен път (няма)

- акцент върху решаването на инфраструктурните и траспортни  проблеми на  „Меден  рудник”, чието население е като на самостоятелен голям град (не са решени тези проблеми)

- създаване на нова връзка на к-с „Меден рудник” между зонаА и зона Б с центъра (няма такава връзка)

- възстановяване на тролейбусната линия към зона А и Б на „Меден рудник”, за която  има изградена  контактна мрежа (не е възстановена)

- създаване на нова автобусна линия  от зона В и Г към  източната част на града и Морската градина (ул.”Иван Вазов”, „Булаир”, „Демокрация”,”Сан Стефано”, „Мария Луиза”) (няма)

- създаване на нови  автобусни  линии към кварталите с лош транспорт, изграждане на нови спирки с  навеси и разписания чрез  концесонни договори за рекламни площи (направени са само нови спирки, за да могат „наши” фирми да обират парите от реклами и да се кичат ГЕРБ изборно по тях)

Тайната програма на ГЕРБ 2007-85% локуми- създаване на общински план  за  цялостна рехабилитация на  уличната мрежа, а не  ежегодни  кърпежи на дупки, синхронизиране на ремонтните дейности (смешно, нали?)

Прозрачна община

- организиране на  адекватна общинска структура и администрация - с ясно разпределение на щата и неговите задачи, законовите срокове, формите за контрол, очакваните резултати (първенци сме по роднински назначения)

- изнасяне на административните услуги по места, особено в големи  комплекси като “М. Рудник” или обособени територии като Сарафово (не е направено)

- конкурсно начало  и високи  критерии при  назначаване на общинските служители. Създаване на  програма за студентски практики с предимство при последващо назначаване на работа (студенти не са назначени на работа. Вместо това са назначени деца, сестри, племенници и баджанаци на депутати, при това без конкурс)

- пълна автоматизация и  единна информационна система и на  финансово-счетоводния процес, включваща и районните и селищни администрации (и това не е направено)

Тайната програма на ГЕРБ 2007-85% локуми-  въвеждане на електронно общинско обслужване и получаване на разрешителни, лицензии, регистрации и т.н. по електронен път (това продължава да се обещава)

- въвеждане на възможност  да се проследява  чрез Интернет движението  на  документа в общината (и това не е направено)

  -  обявяване на всички параметри по сделките с общинско имущество в Интернет, включително и за нереализираните(не е направено)

Екология

- съставяне на регистър на зелените площи на Община Бургас, публичност на  бюджета за  озеленяване и поддръжка на зелените площи, и отчет как се харчи (такава публичност няма. Но как се харчи можем да кажем – добре се харчи - фирмите на Йоан Костадинов продължават да озеленяват града)

- даването на разрешения за промяна на статут на парцели  и разрешителни за строеж   само ако са обвързани с обезпечено водоснадбяване и  сметосъбиране (не е направено)

- въвеждане на разделно събиране на отпадъците във всички квартали (ами? Да сте видели?)

- съвременно и ефективно управление на отпадъците, подобряване на сметосъбирането (свидетели сме на сметища край блоковете всеки ден)

-. изграждане на система за ранно сигнализиране в случай на природни бедствия, аварии и катастрофи и подготовка на специализирани  спасителни групи (за целта си има телефон 112)

Образование, здравеопазване, спорт, младежки дейности

 - разработване на 10-годишна общинска програма за развитие на образованието, младежките дейности и спорта  в Бургас (няма такава)

- ефективен контрол и оценка на качеството на фирмите -доставчици на храни за детските заведения(фирмите-доставчици са „наши” фирми и никой не знае какво ядат децата)

- намаляване на  лятната ваканция за детските  ясли  и градини в общината  само до  необходимите срокове за ремонт  на базата, но не повече от четири  седмици годишно (няма такова нещо)

- създаване на общинска програма  и общински центрове  за  извънучилищна дейност и градски лагери  по време на  ваканцията (също няма)

- учредяване на общински  фонд  за насърчаване на  отличниците и  талантливите деца на Бургас, с  цел създаване на качествено  и  образовано  младо поколение (няма такъв фонд)

- въвеждане на новите технологии в  читалищата,  обновяване и   стимулиране на развитието им като териториални културни центрове и децентрализация на културните дейности на общината (няма такива технологии)

- създаване на консултантско звено за младежка заетост към  общината, поради недопустимо високия процент безработица и сред младите  хора, както и  създаване на временна заетост  по време на  летния сезон (не е създадено такова звено)

- организиране на спортни събития с висок икономически и имиджов  ефект за общината (не сме чули за подобно събитие. Чуваме само за наркомански фестивали)

Култура

- подобряване на съществуващата и създаване на нова материална база за провеждане на културни дейности(Операта и Филхармонията се рушат, както и други културни институции),

- превръщане на Община Бургас в  център на  културен,  конгресен  и  фестивален туризъм. (наркоманският фестивал Спирит Ъф Бургас – единствената гордост на нашата община!)

- прозрачно разпределение на средствата за  култура чрез  конкурсното начало и поставяне на високи естетически  критерии и изисквания в културния живот на  общината (няма такова нещо)

- изграждане на културни мостове с европейските културни центрове. Осигуряване на  европейски  участия и изяви на  бургаските творци (вместо бургаски творци в Европа, ходят чиновници в командировки)

-поддръжка и реставрация  на  архитектурните и културни  паметници (ами?)

- реконструкция и модернизация на материалната база на културните институти в общината (не е направено)

- изграждане на многофункционална фестивална зала за 10 000 души (за  големи концерти с участие на чужди  изпълнители  и фестивали)  оборудвана със съвременна сценична техника и инструментариум (не сме я изградили. Иначе упреквахме Йоан за покрива на Летния театър)

- създаване на  общински представителен детски духов оркестър и представителен мажоретен състав за участие в   календарни и празнични събития в общината (не са създадени)

- създаване на нова градска традиция и церемония „Ктиторите на Бургас”  в знак на благодарност към всички спонсори на бургаското изкуство, меценати и  граждани,  чиято подкрепа  осигурява възможност  за реализиране на значими за града културни проекти (не е създадена)

- възстановяване на   престижният музикален   фестивал  ММФ„Емил Чакъров” на годишния  национален пленер и конкурс за фотография и нови културни събития  за града (не е възстановен)

Туризъм

-  развитие на специализираната туристическа инфраструктура – създаване на мултифункционален конферентен и изложбен център, яхтени пристанища; публично-частни партньорства за управление на спортни съоръжения (няма такова нещо)

- ефективна маркетингова политика на дестинацията за популяризиране и налагане на продукта на туристическия пазар (само празни думи!)

Ред и сигурност

- формиране на звено за координация на дейностите и действията на националната полиция, общинската полиция, охранителните фирми и правозащитните  организации (направихме такова звено, сега то ходи да рекетира дребните търговци)

- изграждане на “call centre” - горещ телефон за получаване на сигнали от граждани за престъпления, бедствия и аварии, екологични проблеми на територията на общината (няма, а няма и нужда при наличието на единен телефон 112)

- осигуряване на  присъствие и приемни  на полицията във  всички  квартали (не е изпълнено)

- създаване на  общинска охранителна фирма, която  да поеме опазването на реда и собствеността на общинските институции и съоръжения -  училища, детски градини, подлези, пазари, общински сгради, която се самоиздържа  чрез   право на  отдаване на рекламни площи   върху охраняваните от нея обекти (няма такава)

- изграждане на система за видеонаблюдение на сградите на основни и средни учебни заведения, детски градини и ясли и прилежащите им площи - с цел опазване на живота и здравето на децата и имуществото от престъпни посегателства и вандалски действия (също няма)

Както виждате, само думи, думи и празни думи. Надяваме се бургазлии да се вслушат в тях, макар че мнозина отново бяха подлъгани и дадоха гласа си за ГЕРБ. Вижте тази програма, чуйте и какво обещаха сега и го запомнете. След това го сравнете отново, но след четири години.

Георги ИВАНОВ

Редакцията на „Под лупа“ се извинява за евентуални пропуски и грешки. Засегнатите имат право на отговор.