You are here

Такива са повечето от ГЕРБ-комунисти ...

Христо Марков

Професионалният негодник Спас Лимбосания щял да чете стихотворение на откриването на Евр. столица на културата. Мамин Тотю го настанил сред рецитаторите. Може би ще чете стихотворението, което е написал и публикувал във в-к "Печатарски работник" бр. 130; 9.09. 1984 год. , бр 1, стр. 1

СВОБОДАТА

На 09.09.1944 г.

40 победни години

За нея няма измерение,

За нея няма битки леки,

Тя идва като повторение

От раждането на човека.

 

Тя идва като утринна роса

Да погали мъртвите треви –

Да отрони майчина сълза,

От която изгревът кърви.

 

Тя идва като стих последен

Роден срещу насочени дула,

Римуван с оня ден победен!

Тя винаги такава е била:

 

Стих! Смърт! Песен – път!

Слънце – огнено. Звезда!

Или както милиони я зоват –

С най-свято име – Свобода!

Спас Гърневски

 

ВЪРХЪТ.