You are here

ТЕРМИНАЛ № 2

Всеки знае, втори Терминал! Всеки миг излитат самолети. Плачат всички! Да ти стане жал. Заминават емигранти клети. Всеки помни, втори Терминал. На света, най- тъжното летище. Ще те води, самолета бял? далеч от дом и бащино огнище! Тъжна гледка, втори Терминал. Едва ли някой тук ще го забрави?. Бащи и майки, старец побелял. Плачат тука и сърца корави. България е втори Терминал. Рани само носим във сърцата. Всеки политик ни е продал. България прогони си децата. Плач и сълзи, втори Терминал. Във душата се отваря рана. Всеки втори днес е отлетял. Нищо свястно вече не остана. Ех Родино! Втори Терминал, е раната кървяща от години. Затова ли Бог ни е създал ? Боже мили Боже, помогни ни !!

Пейо Пеев