Това е просто вашата свобода, която изчезва ден след ден и дори не я забелязвате.

Rosinka Petkova

 

“Това е просто маска.

 

Това са само 1,5 метра.
Това е само за две седмици.
Това са просто ненужни бизнеси.
Това са просто ненужни работници.
Това са само заведенията.
Това са само ресторантите.
Това е само, докато броят на заразените спадне.
Това е само за намаляване на болничната заетост.
Това е само още няколко седмици.
Това са само църквите.
Това е просто молитва.
Това е само, докато дойде ваксинация.
Това е просто проследяваща гривна.
Това е само едно приложение.
Това е просто система за лицево разпознаване.
Това е само, за да знаят хората, че ще са в безопасност до теб.
Това е само, за да знаеш с кого се срещаш.
Това е само още няколко месеца.
Това е просто видео, което беше изтрито.
Това е просто пост.
Това е просто имейл.
Това е само малка цензура.
Това са просто отричащите ковид-конспиратори.
Това са само нацисти.
Това са просто анархисти.
Това е просто сензор.
Това е просто медицинска информация.
Това е само, за да можете да пътувате.
Това е само, за да можете да получите лиценза си.
Това е само, за да можете да гласувате.
Това е само за няколко години.
Това е просто вашата свобода, която изчезва ден след ден и дори не я забелязвате.
Това са просто новините по телевизора”
 
Фейсбук