You are here

Това не е последното убийство, ловният сезон за опоненти на властта и олигархията е открит

Ilian Vassilev

Това не е последното убийство, ловният сезон за опоненти на властта и олигархията е открит. Тепърва предстои саморазправата и не е речено, че винаги ще бъдат толкова ясни и публични. Има и други начини - медицински, самоубийства и т.н. 
След 1989 има толкова много /само/убийства по властови причини извън тези, които се знаят - странна смърт, болнични екзити. Помнете Ваньо Танов - същите хора.
Можеха да убият и двамата журналисти - Димитър Стоянов и румънския журналист, още тогава. Не са подчинили на разпореждане, застрашили са разследване. Случайност и ... властта имала право.

Фейсбук