You are here

ТОВА НЕ Е ПРАВОСЪДИЕ!

БОЕЦ – гражданско движение

Това е гавра въобще с идеята за правосъдие!
Днес ИВСС ни информира, че закъснение на дела с повече от една година е нещо приемливо и нормално! БОЕЦ внесохме сигнал и жалба срещу Георги Колев, като шеф на ВАС за това, че ВАС насрочи следващото заседание на делото на БОЕЦ срещу президента за стенограмата КТБ за… НОЕМВРИ 2018г.! Извън всякакъв разум и нормалност това е всъщност ОТКАЗ от правосъдие! Сега ИВСС отказва дори да образува проверка и намира тази несправедливост спрямо БОЕЦ за нещо приемливо!
ПРИПОМНЯМЕ, че ИВСС в качеството си на бухалка образуваше дисциплинарки за далеч по малки закъснения на дела в други съдилища.
ПРИПОМНЯМЕ, че лично Точкова определяше закъснения от шест месеца, като „недопустими“!
ПРИПОМНЯМЕ, че ВАС гледат делата срещу магистрати по образуваните срещу тях „дисциплинарки“ от ВСС по служба. Малка зависимост, нали?
ПРИПОМНЯМЕ, че Г. Колев не е случаен, той е „наше момче“, от групата на „шишковците“.
ПРИПОМНЯМЕ, че живеем в държавата на Буда, Пеевски и Цацаров и понятия като „правосъдие“ са мръсни думи! #БОЕЦсрещуМАФИЯТА

Фейсбук