Тодор Живков: Всичко, което ви говорихме за социализма, все едно църният дявол ви го е казвал!

За любителите на соца и носталгията ...

Тодор Христов Живков, управлявал България 35 години (1954 – 1989). Речта, която ще чуете, е произнесена преди 10 ноември 1989 г., но в нея е очертан моделът, по който ще протече преходът в България, както и трансформацията на политическата власт на БКП в икономическа. Живков откровено се отрича от социализма и го нарича недоносче ...