You are here

Токът уж се е повишил от снощи с 1 процент и половина, но в крайната сметка се получава 7 процента и 77 !

Стоян Тодоров

Ето как излъгаха, тока уж се е повишил от снощи с 1 процент и половина, но в крайната сметка левовата се получава 7 процента и 77 !
Погледнете юни общо е било като сума 0,23107 лв.
юли : 0,24352 лв.
Но после за същото количество от 1 % и половина, вместо на 56,40 лв. да се добави сума от 1% и половина 0,85 лв, то се получава сума в повече с 4,38 лв.
Сега вече виждате ли как 1 процент и половина става фокус на 7,77 %.
Така ви излъгаха и с цената на топлоенергия, и като чуете само 1 % , това значи МНОГО, само дето не реагирахте на време...
Е ВЕЧЕ ЗНАЕТЕ

Фейсбук